Lichte stijging aantal faillissementen in de zorgCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , , ,

Terugkijkend naar de afgelopen weken blijkt maar weer dat financiële continuïteit geen vanzelfsprekendheid is. Individuele financiële prestaties en risico’s spelen de laatste jaren een grotere rol. Een aantal jaar geleden waren het de faillissementen van Zorggroep Passana, Ruwaard van Putten Ziekenhuis en TSN die veel aandacht kregen. Meer recent zijn het de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart die het thema van financiële continuïteit in de zorg aandacht geven.

Lichte stijging faillissementen in 2018

Naast deze relatief grote zorginstellingen is een heel aantal kleinere failliet verklaard. Dit heef ertoe geleid dat het aantal uitgesproken faillissementen binnen de zorgsector in 2013 een hoogtepunt bereikte, maar de jaren daarna sterk is afgenomen. Uit de cijfers van CBS (2018) blijkt dat het aantal uitgesproken faillissementen tot en met oktober ongeveer gelijk is aan het totaal over geheel 2017. Vorig jaar (2017) gold als één van de laagste niveaus van de afgelopen tien jaar. Het lijkt erop dat we voor 2018 een lichte stijging gaan zien.

Figuur 1: Verloop aantal faillissementen in de zorg

*2018 is gebaseerd op cijfers tot en met oktober. De laatste twee maanden zijn gebaseerd op het gemiddelde van de eerste tien maanden.
Bron: CBS (2018)

Verloop faillissementen bedrijven en zorginstellingen gaan gelijk op

Voor het totale Nederlandse bedrijfsleven zien we een vergelijkbare trend. Waarbij hier juist de verwachting is dat de daling ook nog wordt voortgezet in 2018. Echter in 2009 was het aantal faillissementen tweemaal zo laag in de zorgsector en momenteel is dit nagenoeg gelijk aan elkaar. Dit wordt zichtbaar wanneer we het aantal faillissementen afzetten tegen het aantal entiteiten (figuur 2). Voor de toekomst is het de verwachting dat het aantal faillissementen een meer gelijke trend gaat houden met het Nederlandse bedrijfsleven.

Figuur 2: Verloop aantal faillissementen ten opzichte van aantal entiteiten

Bron: CBS (2018), bewerkt door Finance Ideas

Hoe kunnen faillissementen voorkomen worden?

Faillissementen gaan gepaard met veel onzekerheid voor met name het personeel en leiden tot een maatschappelijke impact voor de regio. De zorg is in de meeste gevallen gecontinueerd en het verlies van de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector van enkele tientallen miljoenen is te overzien. Om deze externe partijen en de Raad van Toezicht meer comfort te geven over de lange termijn financiële continuïteit is het van belang de meerjarenprognose te integreren in de P&C cyclus. De uitkomsten van de lange termijn scenarioanalyses kunnen tevens dienen voor de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. De NBA stelde deze week voor om bedrijven te verplichten om in hun jaarverslag een aparte paragraaf op te nemen over hun overlevingskansen. Het belangrijkste is om intern draagvlak te krijgen voor lange termijn prognoses en de organisatie te laten beseffen dat zij diegene zijn die de toekomstige investeringsmogelijkheden en financiële continuïteit bepalen.

Hoe krijgt mijn instelling inzicht in de financiële effecten?

Prognoses en lange termijn scenarioanalyses geven u inzicht in uw mogelijkheden en uw financiële continuïteit. De modellen moeten in staat zijn om een meerjarenraming op te bouwen vanuit de zorgexploitatie en de daarmee samenhangende kasstroomgenererende eenheden. Ook moeten deze modellen beschikken over de mogelijkheid om verschillende scenario’s door te rekenen. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in uw financiële ruimte op de kortere termijn. Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw instelling? Stel ons een vraag via onderstaand formulier of neem contact op met onze adviseurs.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...