Begeleiden traject financiële meerjarenraming RadboudumcCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Het Radboudumc biedt vanuit Nijmegen als universitair medische centrum hoog complexe zorg aan in Nederland. Voor het financieel toetsen van haar strategisch beleid en voor het informeren van haar financiers, maakt Radboudumc sinds dit jaar gebruik van de meerjarenraming van Finance Ideas. De meerjarenraming maakt een forecast voor de winst- en verliesrekening, de kasstromen en de balanspositie, inclusief alle relevante financiële ratio’s. Door een strakke planning en goede afstemming van beide kanten is het proces snel, efficiënt en zorgvuldig doorlopen.

Professionaliseringsslag meerjarenraming

Voor haar begrotingsproces maakte het Radboudumc reeds gebruik van een meerjarenraming. Zij wenste echter een volgende professionaliseringsslag te maken en de meerjarenprognoses meer te integreren in haar P&C cyclus. Om deze reden heeft het Radboudumc besloten gebruik te maken van het model van Finance Ideas en hen tevens gevraagd of zij ondersteuning kunnen bieden tijdens dit traject.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas beschikt over een standaard meerjarenraming op concernniveau. Deze meerjarenraming voldoet aan alle eisen die financiers en het WFZ stellen bij hun beoordeling. Het model is dusdanig opgesteld dat Radboudumc zelfstandig analyses, updates en scenario’s kan uitvoeren. Daarnaast beschikt Finance Ideas over veel expertise ten aanzien van de activiteiten die binnen de P&C cyclus plaatsvinden.

Maatwerk en integratie in de P&C cyclus

Finance Ideas heeft allereerst maatwerk op het model uitgevoerd, zodat deze aansluit op de wensen en behoeften van het Radboudumc. Hiervoor heeft een adviseur van Finance Ideas alle uitgangspunten verzameld en in het model ingevoerd. Tijdens een bijeenkomst bij het Radboudumc zijn alle uitgangspunten besproken, zodat kort daarna de uitkomsten konden worden vastgesteld.

Om te bewerkstelligen dat de meerjarenraming meer wordt geïntegreerd in de P&C cyclus zijn vervolgens twee bijeenkomsten georganiseerd met het team van Planning & Control. Aan de hand van de ingevulde meerjarenraming is inzicht verkregen in de mogelijkheden en werking van de meerjarenraming. Tevens is een kader voor een scenario- en gevoeligheidsanalyse nader toegelicht. Tenslotte is stilgestaan bij de wijze waarop de meerjarenraming geïntegreerd kan worden in de P&C cyclus.

Meerjarige prognose voor de  winst- en verliesrekening

De financiële meerjarenraming resulteert in een meerjarige prognose voor de  winst- en verliesrekening, de kasstromen en de balanspositie, inclusief alle relevante financiële ratio’s. Bovendien kan het Radboudumc het model nu zelfstandig gebruiken om diverse scenario’s door te rekenen, hetgeen bij begrotings- en financieringsprojecten veelal wenselijk is.

Meer weten over financiële meerjarenraming?

De adviseurs van Finance Ideas denken graag met u mee over de mogelijkheden om de meerjarenraming passend te maken voor uw organisatie. Daarnaast ondersteunt Finance Ideas zorginstellingen met inzicht in financiële sturing en onderbouwing voor besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht. Met een slimme rekentool die instellingen ontzorgt op het gebied van financiële sturing wordt dit proces nog makkelijker en efficiënter. Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw instelling? Neem contact op met onze adviseurs of stel u vraag via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de financiële meerjarenraming

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...