Home » Zorginstellingen » Financiële sturing

Financiële sturing

Onze dienstverlening binnen Financiële sturing

Infinid

Een slimme rekentool die zorginstellingen ontzorgt op het gebied van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde.

Integrale meerjarenraming

Een financiële meerjarenraming biedt inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen in de omgeving.

ZorgRating

ZorgRating maakt het mogelijk om zorginstellingen vanuit een financiële bril snel en overzichtelijk te vergelijken en te beoordelen.

Impairmenttoets

Jaarlijks dient iedere kasstroomgenererende eenheid een impairmenttoets te ondergaan.

Fusies

Finance Ideas begeleidt zorginstellingen bij de financiële afweging voor een mogelijke fusie. Hieraan ligt een financieel strategische analyse ten grondslag.

Actueel

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...