Home » Zorginstellingen » Financiële sturing

Financiële sturing voor zorginstellingen

Onze dienstverlening binnen financiële sturing

COVID-19 impactanalyse

Een COVID-19 impactanalyse geeft u inzicht in de financiële positie van uw zorginstelling. Een effectief instrument voor het informeren en adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van toezicht.
Lees meer…

Infinid

Een slimme rekentool die zorginstellingen ontzorgt op het gebied van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde.
Lees meer…

Integrale meerjarenraming

Een financiële meerjarenraming biedt inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen in de omgeving.
Lees meer…

Impairmenttoets

Jaarlijks dient iedere kasstroomgenererende eenheid een impairmenttoets te ondergaan.
Lees meer…

Fusies

Finance Ideas begeleidt zorginstellingen bij de financiële afweging voor een mogelijke fusie. Hieraan ligt een financieel strategische analyse ten grondslag.
Lees meer…

Financiële sturing binnen zorginstellingen

Heeft u behoefte aan inzicht in uw investeringsmogelijkheden, de risico’s en de verschillende scenario’s? Prognoses en lange termijn scenarioanalyses geven een duidelijk beeld van uw mogelijkheden en de financiële continuïteit. Dit kan met modellen die in staat zijn om een meerjarenraming op te bouwen vanuit de zorgexploitatie en de daarmee samenhangende kasstroomgenererende eenheden. De jaarrekening, begroting, toekomstige exploitatieprognose en investeringsprogramma’s vormen de basis voor deze raming. Onze adviseurs ondersteunen zorginstellingen bij de ontwikkeling van modellen voor zowel de care als cure sector of bij het Integreren van een meerjarenprognose in de P&C cyclus.

Interne toezichthouders en externe partijen (zoals financiers) vragen om prognoses voor minstens tien jaar. De uitkomsten van de lange termijn scenarioanalyses kunnen tevens dienen voor de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsvoering, biedt onderbouwing voor optimale besluitvorming vanuit een toekomst- en risicogericht perspectief en ontzorgt met een slimme rekentool op het gebied van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde.

Stel onze expert direct een vraag
Pim Diepstraten
Directeur zorg en senior adviseur
Pim Diepstraten is expert op het gebied van integrale meerjarenraming, impairmenttoets en fusies.

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Het laatste nieuws, tips en tools

  Onze opdrachtgevers

  Inspiratie & projecten binnen zorginstellingen

  Onze partners

  Typ hier uw vraag...