Aanvragen van een Fitch-rating

Het aanvragen van een rating wint aan populariteit bij zorginstellingen. Een rating verbreedt de toegang tot financiering, maar is ook een middel in de onderhandelingen met bestaande financiers.

Een rating kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • Toegang tot de kapitaalmarkt middels het uitgeven van een obligatielening
 • Onderhandelingsmiddel met banken en overige financiers
 • Benchmark ten opzichte van andere zorginstellingen (met een publieke rating)
 • Interne en externe transparantie met betrekking tot de financiële positie
 • In de toekomst wordt een externe rating mogelijk ook belangrijker in de traditionele bancaire financiering (als gevolg van Basel regelgeving)

Ratingtraject vraagt in korte tijd veel van uw organisatie

Een ratingtraject is qua informatievoorziening en proces vergelijkbaar met een financieringstraject. Dit betekent dat de credit rating agency veel informatie opvraagt en dat een dergelijk traject complex en tijdrovend is. Wij kunnen uw zorginstelling helpen bij het verzamelen van de juiste informatie en bij het structuren van een volledig en overzichtelijk informatiepakket. Dit resulteert in een zo efficiënt mogelijk beoordelingsproces.

Met compleet informatiepakket komt het traject in een stroomversnelling

Het opstellen van dit informatiememorandum is een belangrijk onderdeel bij het arrangeren van financiering en het verkrijgen van borging. Eén van de eerste stappen is om de aanwezige informatie te beoordelen en inzichtelijk te maken welke informatie ten behoeve van het ratingtraject ontbreekt. Hierbij wordt de informatie beoordeeld op:

 • Compleetheid
 • Professionaliteit
 • Samenhang
 • Actualiteit
 • Leesbaarheid

Uiteraard is de businesscase en de integrale meerjarenraming één van de belangrijkste onderdelen in dit informatiepakket. Wij ondersteunen zorginstellingen bij het opstellen, het uitvoeren van een second opinion en het verder optimaliseren van de informatie ten behoeve van het ratingtraject. Het grote voordeel? Een compleet, samenhangend en kwalitatief goed onderbouwd informatiememorandum draagt bij aan een efficiënt proces.

Indicatie in een vroeg stadium van uw rating

Momenteel is Fitch de enige verstrekker van kredietratings binnen de Nederlandse zorgsector. Onze adviseurs hebben diepgaande kennis van de beoordelingsmethodiek van Fitch. Wij weten welke elementen doorslaggevend zijn in de rating. Zo is de Net Debt/EBITDA en de ontwikkeling hiervan een bepalende factor in de totstandkoming van de rating. Hierdoor is het ook mogelijk om u in een vroeg stadium een indicatie te geven van de te verwachten rating. Fitch kent een doorlooptijd van circa 6 tot 8 weken vanaf de informatie-uitvraag en de eerste feedback naar aanleiding van de beoordeling.

Meer weten over de begeleiding bij een ratingtraject?

Heeft u vragen over de voordelen van een rating en de inzet hiervan? Of wilt u sparren over de ondersteuning die wij kunnen bieden in een ratingtraject? Neem contact op met Maarten van den Broek voor een vrijblijvend gesprek.

Stel een vraag over het aanvragen van een Fitch rating

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Selectie van financieringstrajecten

  Artikelen over arrangeren financiering

  Meer informatie?

  Maarten van den Broek

  Senior adviseur zorginstellingen
  Maarten is sparringpartner bij het formuleren van financiering strategieën en de best passende financieringsvormen.

   Typ hier uw vraag...