Vaak wordt een meerjarenraming ingezet om het strategisch (vastgoed)beleid financieel te toetsen. Klinkt heel logisch, maar toch is dit niet altijd genoeg. Besluitvorming over het uitvoeren van investeringen, het strategisch (vastgoed)beleid of bijvoorbeeld over het aantrekken van externe financiering vereist niet alleen solide doorrekeningen, maar wordt idealiter ondersteund met een transparant verhaal en een overzichtelijke analyse.

De verschillende elementen breng je samen in een financiële analyse. Deze analyse geeft inzicht in de consequenties van keuzes en is daarmee geschikt als intern besluitvormingsdocument. Onze adviseurs ondersteunen zorginstellingen om de financiële analyse op gestructureerde wijze te presenteren. Ze zorgen daarmee direct dat de uitkomsten voor iedere lezer (zowel interne als externe stakeholders) te begrijpen zijn.

Hoe ziet deze analyse er in de praktijk uit?

De inhoud van het besluitvormingsdocument varieert afhankelijk van de vraagstelling. Het kent altijd een logische opbouw. Om u een voorbeeld te geven: voor een specifieke businesscase met als onderwerp ‘vervangende nieuwbouw’, bevat het document de volgende elementen ter onderbouwing van de te volgen strategie:

  1. Managementsamenvatting
  2. Aanleiding en vraagstelling
  3. Financieel afwegingskader
  4. Financiële analyse op businesscaseniveau (risico- en rendementskarakteristieken)
  5. Financiële analyse op concernniveau (effecten op de financiële ratio’s)
  6. Inzicht toekomstige financieringsbehoefte en financieringsstrategie
  7. Advies

Inzicht in bijsturingsmogelijkheden

Bijkomend voordeel van een financiële analyse is het inzicht in de bijsturingsmogelijkheden. In de analyse wordt ingegaan op uw sturingsmogelijkheden om een bepaald scenario financieel haalbaar te maken. Denk hierbij aan taakstellingen of een fasering van de beoogde investeringen. Met een gevoeligheidsanalyse wordt de financiële wendbaarheid van uw zorginstelling  (eventueel per scenario) inzichtelijk gemaakt. Hierbij houden we rekening met een additionele tariefkorting, hogere personeelslasten en hogere investeringen. Uiteraard nemen we ook de positieve effecten mee. De scenario’s, risico’s en bijsturingsmogelijkheden stellen we samen met u vast.

Inzicht bij beleidsmatige beslissingen

De financiële analyse zorgt ook voor draagvlak en duidelijkheid binnen uw zorginstelling. Het is een instrument wat u helpt bij het maken van keuzes. U kunt het gebruiken om zowel de Raad van Bestuur als achtereenvolgens de Raad van Toezicht te informeren. Het inzicht in de consequenties en risico’s ondersteunt de besluitvorming onder andere op:

  • De financierbaarheid van het strategisch (vastgoed)beleid
  • Aantrekken van externe financiering
  • Go/no go van (vastgoed)projecten

Vragen over deze financiële analyse?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw zorginstellingen? Neem contact op met Daan van Houtum. Behoefte aan een sparringpartner? We zijn er ook voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen rondom financiële sturing. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de cure en care. Ze weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporaties en beleggers.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of stel uw vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over zorginstellingen

Meer informatie?

Daan van Houtum

Senior adviseur zorginstellingen
Daan is sparringpartner bij financiële analyses en geeft u inzicht in de financiële positie van uw zorginstelling.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...