Businesscase & second opinion

Financiers verwachten bij een financieringsaanvraag een uitgebreide en gedetailleerd uitgewerkte businesscase. Met de aanzienlijke stelselwijzigingen in het zorgstelsel zijn de risico’s toegenomen en stellen financiers meer voorwaarden. Het is daarom van belang een gedegen businesscase op te stellen en deze tevens door te vertalen naar een volledig en overzichtelijk informatiememorandum.

Businesscase noodzakelijk voor besluitvorming

Een heldere en concreet uitgewerkte businesscase is noodzakelijk voor de interne besluitvorming bij investeringen en de communicatie naar stakeholders zoals de RvT. Ook als er geen sprake is van externe financiering, is het van belang om de financiële haalbaarheid van investeringsprojecten op een gedegen wijze te toetsen om te bezien of de investering bijdraagt aan en/of past binnen de financiële mogelijkheden op concernniveau.

Opstellen businesscase in de praktijk

Hoe gaat het opstellen van een businesscase in zijn werk? Dit hangt af van uw behoefte en stemmen we samen af. Vaak start een proces met de vaststelling van de te hanteren uitgangspunten. Vervolgens wordt de financiële haalbaarheid op projectniveau bepaald. Dit kan met behulp van uw eigen tooling of middels een doorrekening in ons standaard investeringsmodel.

Bij het opstellen van een businesscase is het raadzaam om meerdere scenario’s te verkennen. Door sloop/nieuwbouw af te wegen tegenover een ingrijpende renovatie. Of door de financiële haalbaarheid te toetsen bij zowel de bekostigingsvorm intramuraal met verblijf als VPT. Daarnaast is het van belang om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren om inzichtelijk te krijgen wat de impact van afwijkingen op de uitgangspunten is op het rendement van de businesscase.

Samen met u bepalen we waar u het meest mee geholpen bent. Daarbij is het ook een mogelijkheid om een doorgerekende businesscase vertalen in een bondige en overzichtelijke rapportage. Indien gewenst kan de financiële haalbaarheid op concernniveau worden meegenomen. In dat geval dient de businesscase te worden opgenomen in de integrale meerjarenraming.

Second opinion op uw businesscase

Indien u intern de businesscase heeft opgesteld, is het mogelijk om een second opinion uit te laten voeren. Hiermee kunt u met meer vertrouwen het interne (bestuur, RvT) en externe (WFZ, potentiële financiers) besluitvormingstraject vervolgen. De scope van de second opinion stemmen wij samen met u af. Vragen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Sluit het vastgoedprogramma aan op de kwalitatieve wensen van de doelgroep?
 • Is zowel de zorg- als vastgoedexploitatie in ogenschouw genomen bij de beoordeling?
 • Zijn de gehanteerde stichtingskosten marktconform?
 • Zijn de uitgangspunten voldoende onderbouwd en in lijn met de praktijk?
 • Hoe verhouden de ingerekende kosten zich tot de vergoedingen die vanuit de tariefopbouw beschikbaar zijn?
 • Is in voldoende mate en op realistische wijze rekening gehouden met ontwikkelingen in de bekostiging (tariefkorting etc.)?
 • Ligt het verwachte rendement in lijn met de bijbehorende risico’s en onzekerheden?
 • Is er een scenario- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd?
 • Zijn de risico’s en bijsturingsmogelijkheden helder in kaart gebracht?
 • Is de gekozen financieringsstructuur passend bij de financiële situatie van uw organisatie?
 • Bevat het gehanteerde model rekenkundige onjuistheden?

Stel een vraag over de businesscase of second opinion

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over businesscase

Meer informatie?

Corstiaan Verweij

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Corstiaan is sparringpartner voor businesscases als onderdeel van een financieringsaanvraag.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...