Rekentool: intra-/extramuraal

Voor uw zorginstelling kan het aantrekkelijk zijn om cliënten zoveel mogelijk op basis van de leveringsvorm ‘verblijf in een instelling’ te huisvesten. De Wlz-tarieven zijn in dat geval namelijk hoger dan bij de leveringsvorm ‘volledig pakket thuis’ (VPT). In de praktijk is dit echter niet altijd (volledig) haalbaar. Zo kan het zorgkantoor bepalen dat zij slechts een deel van de capaciteit van het gebouw wil bekostigen via de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Een ander deel van het gebouw moet dan bewoners huisvesten op basis van het scheiden van wonen en zorg (hierbij betaalt de cliënt zelf de huur). Hoe kunt u hier als zorginstelling mee om gaan en wat zijn de consequenties?

Leveringsvormen vergelijken

Om dit inzicht te krijgen hebben wij een financieel rekenmodel ontwikkeld waarmee de leveringsvormen ‘verblijf in een instelling’ en VPT met elkaar vergeleken kunnen worden. Hoe gaat dit in zijn werk? Op basis van de input van uw zorginstelling (type en aantal zorgzwaartepakket (ZZP), bezetting, tariefkorting, exploitatielasten, etc.) wordt een vergelijking gemaakt van het integrale (zorg en vastgoed) resultaat. De resultaten verwerken wij in een overzichtelijk rapport. Op deze manier krijgt u per locatie de financiële effecten per leveringsvorm inzichtelijk.

Wat levert het gebruik van het rekenmodel u op?

De vergelijking tussen ‘verblijf in een instelling’ en ‘volledig pakket thuis’ geeft u inzicht in de financiële effecten van beide leveringsvormen. Met deze kennis kunt u een meer gedegen en onderbouwde beslissing nemen ten aanzien van businesscases waar VPT mogelijk een rol gaat spelen.

Hoe ziet zo’n rapport er concreet uit?

U ontvangt van ons een bondige rapportage met de uitkomsten. Daarnaast gaan we in op de operationele en financiële consequenties van VPT. Wilt u meer weten over deze rapportage? Stuur Corstiaan Verweij een bericht.

Wanneer is het een goed moment om dit door te rekenen?

Bij veel zorginstellingen is VPT een nadrukkelijk onderdeel van de onderhandelingen met het zorgkantoor. De doorrekeningen geven u meer kracht in deze onderhandeling omdat u duidelijk heeft wat de financiële consequenties en organisatorische gevolgen zijn. Daarnaast geeft het handvatten bij de herijking van uw strategische visie en bij het aangaan van nieuwe investerings-of huurverplichtingen.

Meer weten over dit rekenmodel?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw instelling? Neem contact op met Corstiaan Verweij of stel uw vraag via onderstaand formulier.

Stel een vraag over samenwerkingen in de zorg

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over zorgvastgoed

  Meer informatie?

  Corstiaan Verweij

  Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
  Corstiaan is expert op het gebied van operationele en financiële consequenties van VPT

   Typ hier uw vraag...