Sector onderzoek: Klimaatschade treft 40% van de corporatiesCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

80% van de corporaties ziet klimaatrisico’s als een materieel risico voor de woningportefeuille. Daarnaast heeft 40% de afgelopen drie jaar te maken gehad met schade aan vastgoed ten gevolge van klimaatverandering. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder circa zestig woningcorporaties die hebben deelgenomen aan onze enquête over klimaatrisico’s in de woningportefeuille.

80% van corporaties ziet materiele klimaatschade als toekomstig risico

Zwaardere weersextremen leiden ertoe dat woningcorporaties in de toekomst meer te maken krijgen met schade aan hun vastgoed. 43% van de corporaties heeft de afgelopen drie jaar zelfs al schade aan haar vastgoed geconstateerd als gevolg van klimaatverandering. Nagenoeg de helft (49%) van de corporaties geeft daarnaast aan van plan te zijn om op korte termijn onderzoek te doen naar de klimaatrisico’s in de woningportefeuille. Slechts 7% van sector heeft de klimaatrisico’s van het vastgoed al in beeld.

Wateroverlast (89%) en hittestress (78%) zijn de grootste klimaatrisico’s voor corporaties. Uit de resultaten blijkt dat corporaties zich bewust zijn van de klimaatrisico’s in hun werkgebied. Slechts 4% geeft aan niet te weten welke risico’s er spelen in hun regio. Van de vier belangrijkste klimaatrisco’s zijn wateroverlast door hevige neerslag (89% ) en hittestress (78%) de meest relevante klimaatrisico’s. Daarnaast geeft respectievelijk 33% en 22% van de corporaties aan te maken te hebben met risico’s gerelateerd aan droogte en overstroming.

Lees ook: De (verborgen) impact van funderingsproblematiek.

60% van de corporaties houdt geen rekening met klimaatrisico’s in de begroting of portefeuillestrategie

Ruim de helft van de corporaties neemt klimaatrisico’s nog niet mee in hun strategie. Zo geeft 58% aan dat het onderwerp klimaatrisico’s nog geen onderdeel is van de portefeuillestrategie. 44% neemt klimaatrisico’s niet mee in de investeringsafwegingen bij nieuwbouw en 60% heeft daarnaast nog geen klimaatadaptieve maatregelen ingerekend in haar begroting. Deze resultaten staan in contrast met de bevinding dat 80% van de corporaties klimaatrisico’s als een materieel risico zien. Hiermee lijkt er een bewustwording over klimaatrisico’s te zijn, echter leidt deze bewustwording nog niet altijd tot actie.

Direct zelf aan de slag? Met de training: ESG-kansen en risico’s bent u binnen één dagdeel op de hoogte van het ESG-landschap en de klimaatrisico’s.

Waar kunt u beginnen om met klimaatrisico’s aan de slag te gaan?

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de bewustwording van klimaatrisico’s groeit binnen de sector. Tegelijkertijd wijst het onderzoek uit dat veel corporaties nog geen concrete acties hebben genomen. De eerste stap is onderzoeken welke klimaatrisico’s er spelen binnen uw werkgebied. Zo kunt u mitigerende maatregelen opnemen in uw begroting.

Onderstaand een aantal praktische vragen die u zichzelf kunt stellen over beheersing van klimaatrisico’s binnen uw organisatie:

  1. Zijn wij als corporatie voldoende voorbereid op een mogelijke crisissituatie als gevolg van klimaatrisico, zoals grootschalig wateroverlast of een langdurige hittegolf?
  2. Zijn klimaatadaptieve maatregelen voldoende opgenomen in de begroting? Is dit thema onderdeel van de bedrijfsvoering?
  3. Worden klimaatrisico’s al meegenomen in investeringsafwegingen voor zowel bestaande bouw, als nieuwbouw?

Tip: Een klimaatrisico-scan geeft inzicht in deze en andere risico’s. Vraag hier een voorbeeldrapportage aan van de klimaatrisico-scan.

Noot voor de redactie

De uitgebreide resultaten van de respondenten zijn hieronder te vinden. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Victor Burger van Finance Ideas, bereikbaar op 06-27219953 of per mail victor.burger@finance-ideas.nl.

Uitgebreide resultaten enquête

Onderstaand worden de resultaten per vraag gepresenteerd.

Heeft uw woningcorporatie een beeld van de klimaatrisico’s in de woningportefeuille, zoals hittestress en overstromingsrisico’s?

Heeft uw woningcorporatie een beeld van de klimaatrisico’s in de woningportefeuille, zoals hittestress en overstromingsrisico’s?

Welke klimaatrisico’s spelen er in uw werkgebied? (meerdere antwoorden mogelijk)

Welke klimaatrisico’s spelen er in uw werkgebied? (meerdere antwoorden mogelijk)

Heeft uw corporatie de afgelopen drie jaar te maken gehad met schade aan het vastgoed als gevolg van klimaatverandering?

Heeft uw corporatie de afgelopen drie jaar te maken gehad met schade aan het vastgoed als gevolg van klimaatverandering?

Ziet u klimaatrisico’s als een materieel risico in uw woningportefeuille richting de toekomst (tot 2050)?

Ziet u klimaatrisico’s als een materieel risico in uw woningportefeuille richting de toekomst (tot 2050)?

Is het onderwerp klimaatrisico’s onderdeel van uw portefeuillestrategie?

Is het onderwerp klimaatrisico’s onderdeel van uw portefeuillestrategie?

Is uw woningcorporatie op korte termijn (t/m 2025) van plan om onderzoek te doen naar klimaatrisico’s in de portefeuille?

Is uw woningcorporatie op korte termijn (t/m 2025) van plan om onderzoek te doen naar klimaatrisico’s in de portefeuille?

Heeft uw woningcorporatie klimaatadaptieve maatregelen voor bestaande bouw ingerekend in de begroting?

Heeft uw woningcorporatie klimaatadaptieve maatregelen voor bestaande bouw ingerekend in de begroting?

Neemt uw woningcorporatie klimaatrisico’s mee in haar investeringsafwegingen bij nieuwbouw?

Neemt uw woningcorporatie klimaatrisico’s mee in haar investeringsafwegingen bij nieuwbouw?

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over klimaatrisico’s in uw begroting of portefeuillestrategie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Adviseur woningcorporaties
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...