Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Geplaatst op 18 februari 2019, door
Categorie Woningcorporaties
Onderwerpen

Wie dacht dat de corporatiesector na de invoering van de Woningwet (en de daaruit voortvloeiende aangescherpte focus op de lagere inkomensgroepen) in rustig vaarwater terecht is gekomen heeft het mis. De inkt van de Woningwet is nog maar nauwelijks droog of we zien de druk op corporaties al weer toenemen.

De minister van Binnenlandse Zaken is al bezig om de investeringsmogelijkheden voor corporaties in het middenhuursegment te vereenvoudigen, zodat corporatie makkelijker in nieuwe niet-DAEB projecten kunnen investeren. Tegelijkertijd moeten corporaties de komende decennia fors investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen en het verduurzamen en CO2-neutraal maken van de bestaande woningvoorraad.

Heldere en concrete kaders ten aanzien van de transformatieopgave

Door de toenemende belastingdruk (VPB/ATAD, verhuurderheffing) en de almaar stijgende bouwkosten is wel duidelijk dat u niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. Hoe gaat u invulling geven aan deze uitdagingen? En welke keuzes maakt u ten aanzien van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid van de woningvoorraad? Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstukken is het van groot belang dat u beschikt over een actuele portefeuillestrategie die heldere en concrete kaders biedt ten aanzien van de transformatieopgave in uw werkgebied.

In dit artikel nemen we u mee in enkele stappen die u kunt zetten om uw portefeuillestrategie up-to-date te maken.

#1: Bepaal informatiebehoefte en gewenste mate van diepgang

Stel vast welke onderdelen van het huidige portefeuilleplan nog actueel zijn en hergebruikt kunnen worden in de geactualiseerde versie. Welke onderdelen ontbreken of zijn gebaseerd op verouderde aannames en uitgangspunten? Op basis van deze inventarisatie kan een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijdsbesteding voor het actualiseren en of verder uitdiepen van de verschillende onderdelen. Het laten uitvoeren van nieuwe woningmarkt onderzoeken neemt veel tijd in beslag, maar wellicht zijn er reeds recente lokale onderzoeken beschikbaar via bijvoorbeeld de gemeente.

#2: Bepaal tijdpad

Stel vast voor welke datum het portefeuilleplan uiterlijk opgesteld of geactualiseerd dient te worden. Het beschikbare tijdpad bepaald in belangrijke mate welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en of de gewenste mate van diepgang ook gerealiseerd kan worden gegeven de beschikbare tijd waarin het moet worden uitgevoerd.

#3: Maak duurzaamheidsambities concreet

De Aedes CO2-routekaart is een mooi vertrekpunt voor het bepalen van de haalbaarheid van duurzaamheidsdoelstellingen in 2050. De routekaart geeft echter geen inzicht in de financiële haalbaarheid en het tijdpad waarin de verschillende complexen worden aangepakt. In het portefeuilleplan zal daarom voor de komende vijf of tien jaar concreet gemaakt moeten worden welke complexen als eerste aangepakt gaan worden en welke complexen in de periode daarna verduurzaamd gaan worden.

#4: Toets de financiële haalbaarheid van transformatieopgave

Om te bepalen in hoeverre de portefeuillestrategie ook gerealiseerd kan worden is het raadzaam de beoogde transformatieopgave te vertalen naar een financiële meerjarenbegroting. Op basis daarvan kan beoordeeld worden of de portefeuillestrategie financieel haalbaar is en welke financiële risico’s de corporatie bereid is te nemen. Met de doorrekening kan daarnaast inzichtelijk gemaakt worden of het noodzakelijk is dat bepaalde duurzaamheidsmaatregelen doorbelast worden aan de huurders en wat daarvan de gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van de woningen.

#5: Betrek stakeholders bij het proces

Een evenzo belangrijke stap ziet op het betrekken van uw stakeholders bij het proces. Om niet achteraf voor vervelende verrassingen te komen staan is het raadzaam uw ambities te bespreken met uw huurders, gemeente(n) en andere belangenhouders. U kunt grootse nieuwbouwplannen opnemen in uw portefeuillestrategie, maar als de gemeente geen bouwlocaties beschikbaar heeft zal er van deze plannen weinig terecht komen. Maak daarom in de portefeuillestrategie inzichtelijk welke input van uw stakeholders is meegenomen en welke input ook niet.

Meer weten over het actualiseren van uw portefeuillestrategie?

Heeft u vragen over deze stappen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning rondom uw portefeuillestrategie? Neem contact op met Jaring Hylkema, hij denkt graag met u mee. Direct zelf aan de slag? Bekijk de zelftest voor de portefeuillestrategie of meld u aan voor de training: Plan van aanpak actualiseren portefeuillestrategie.

Stel ons direct een vraag over het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Jaring Hylkema
Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...