Michiel Majoor

Michiel Majoor MSc

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Michiel Majoor begeleidt woningcorporaties bij het verbeteren en verbinden van vastgoedsturing (portefeuillemanagement, assetmanagement) en financiële sturing. Daarnaast is Michiel gespecialiseerd in het thema wonen met zorg. Hij adviseert zowel woningcorporaties als zorginstellingen op strategisch en tactisch niveau over hoe om te gaan met wonen voor mensen met een zorgvraag. Dat doet hij bijvoorbeeld door het helpen ontwikkelen van een portefeuillestrategie of huisvestingsplan en het begeleiden bij onderhandelingen inzake huurovereenkomsten. Ook helpt hij organisaties om te gaan met de dynamiek tussen corporaties, zorginstellingen en gemeenten. Michiel is bedrijfseconoom en specialiseerde zich in finance en real estate finance.

Berichten en publicaties van Michiel

Typ hier uw vraag...