Ondersteuning investeringsprojecten

De doelstelling van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening liegt er niet om. De opgave voor wonen en zorg is groot en heeft impact op verschillende afwegingen binnen uw corporaties. Welke keuzes maakt u bijvoorbeeld op het gebied van doelgroepen en vastgoedkenmerken? Met welke concepten zorg u voor prettige en passende woon- en leefomgevingen? En hoe gaat u om met de risico’s?

Realiseren van wonen en zorg investeringsambities

Heldere en concrete investeringskaders helpen u met het inzicht in de risico’s van projecten. Ons team ondersteunt corporaties bij het realiseren van investeringsambities op het gebied van (woon)zorgvastgoed, zowel op het gebied van nieuwbouw- als transformatieplannen.

Het grote voordeel voor uw organisatie is de kennis van onze experts. Ze kennen niet alleen uw wereld, maar spreken ook de taal van de zorg en gemeente. Hierdoor zijn ze perfect in staat om de verbinding te maken tussen concept, vastgoed, financiële prestatie en contractuele uitwerking. Bijkomend voordeel is dat vanuit deze integrale benadering ook verbinding ontstaat in de gesprekken met zorginstellingen en gemeenten. Voor alle betrokken partijen wordt daarmee duidelijkheid en vertrouwen gecreëerd. Het resultaat? Een vergroting van de slagingskans en het draagvlak van uw investeringsprojecten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Klinkt helder… maar hoe vertaalt dit zich naar de praktijk? Samen bekijken we welke kennis en expertise het beste past bij uw behoefte. Daarbij kunnen wij u ondersteunen bij het gehele investeringsproces of bij delen ervan. Denk daarbij aan:

 • Berekenen van de financiële spankracht van corporatie en zorginstelling op basis van de doelgroep en beschikbare bekostiging (onder andere de nhc, vergoeding materiële kosten en overige bekostigingsbronnen)
 • Bespreken van en onderhandelen over voorwaarden in huur- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Bepalen en in perspectief zetten van de financiële prestatie van het project
 • Als procesbegeleider of inhoudelijk sparringpartner optreden tijdens het besluitvormingsproces
 • Second opinion op een investeringsvoorstel uitvoeren
 • Beoordelen van de financiële stabiliteit van de hurende zorginstelling

Meer weten over de mogelijkheden voor uw investeringsproject?

Heeft u vragen over de mogelijkheden? Of bent u benieuwd naar de kosten? Neem contact op met Michiel Majoor.

Stel een vraag over investeringsprojecten

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over investeringen

  Meer informatie?

  Michiel Majoor

  Senior adviseur
  Michiel ondersteunt corporaties bij het realiseren van investeringsambities op het gebied van (woon)zorgvastgoed.

   Typ hier uw vraag...