Nulmeting: quickscan op uw integrale sturing

Nulmeting: quickscan op uw integrale sturing

Vastgoedsturing is een complex geheel. Hoe worden beleids- en investeringskeuzes gemaakt binnen uw organisatie en waarom? Op welke onderdelen is sprake van wetgeving of beleid en op welke onderdelen wordt gestuurd op basis van ambities of zelfs impliciete keuzes? Welke rol spelen systemen en datakwaliteit daarbij? Welke invloed hebben stakeholders? En hoe wordt er omgegaan met operationele, tactische en strategische risico’s?

In welke staat zijn de scharnieren van uw organisatie?

Een quickscan geeft antwoord op deze vragen. Het oordeel geeft inzicht in de processen en de staat van de belangrijkste scharnieren binnen uw organisatie en vergroot de effectiviteit en efficiëntie. Ook kunt u de nulmeting gebruiken voor uw audit jaarplan. Kortom een handvat om uw integrale sturing naar een hoger niveau te tillen.

Waarom is een nulmeting relevant?

Iets ‘goed doen’ hoeft niet te betekenen dat uw corporatie ook ‘de goede’ dingen doet. Het rapport geeft inzicht in informatie over missende schakels die de samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen de financiele- en vastgoedsturing kunnen versterken. Door dit te optimaliseren is uw corporatie in staat om meer maatschappelijke impact te maken op volkshuisvestelijke doelstellingen. Bijkomend voordeel is dat de benchmark direct inzicht geeft in uw positie ten opzichte van de andere woningcorporaties. Op basis van gerichte aanbevelingen kunt u uw organisatie doelgericht ontwikkelen en daardoor maatschappelijke prestaties verbeteren.

In vier stappen inzicht in uw kansen

Tijdens het proces treden wij op als onderzoeker, dwarsdenker en onafhankelijke entiteit om patronen en blinde vlekken inzichtelijk te maken. Dat doen we in vier stappen.

  1. We bestuderen basisinformatie over de financiële en vastgoedsturing van uw organisatie. Denk hierbij aan het ondernemingsplan, de portefeuillestrategie, het investeringskader en de meerjarenbegroting. Daarnaast is het relevant om overzicht te krijgen in hoe de planning & control cyclus samenhangt met de cyclus van vastgoedsturing.
  2. We beoordelen uw corporatie op trends, ontwikkelingen en output o.b.v. de Aedes benchmark. Hierbij wordt gekeken naar relevante sturingsinformatie vanuit de corporatie op het gebied van financiële en vastgoedsturing.
  3. We houden zes interviews waarin de sturing rondom vastgoed, maatschappelijke en financiële sturing aan de orde komt. Ook bespreken we hierbij hoe uw corporatie ervoor wil staan.
  4. De totale bevindingen worden gebundeld in een rapportage met relevante inzichten, conclusies en aanbevelingen die we samen doornemen.

Meer weten over deze nulmeting?

Heeft u vragen over de inhoud van deze nulmeting of de kosten? Of wilt u sparren over de specifieke mogelijkheden voor uw corporatie? Neem contact op met Victor Burger voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Stel een vraag over een quickscan op uw integrale sturing

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over portefeuillestrategie

Meer informatie?

Victor Burger

Victor bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing, portefeuillestrategie en asset management.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...