Second opinion meerjarenbegroting

Second opinion op uw meerjarenbegroting

Een belangrijk element in uw planning- en control cyclus is de meerjarenbegroting. Dit maakt uw geplande volkshuisvestelijke inzet zichtbaar, samen met de daar bijbehorende financiële consequenties. Het geeft u wendbaarheid bij verplichtingen die vaak al vroegtijdig zijn aangegaan. Ook de Aw en WSW hechten daarom grote waarde aan de kwaliteit en consistentie van de meerjarenbegroting. Een kwalitatief goede meerjarenbegroting helpt u om de juiste keuzes te maken en de financiële gezondheid van de organisatie te borgen. Hoe bewaakt u de kwaliteit van de meerjarenbegroting?

De meerwaarde van een second opinion

Onze adviseurs ondersteunen corporaties met een second opinion op de begroting. Het geeft u handvatten om de kwaliteit van de begroting nog verder te optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat deze objectieve blik direct vertrouwen geeft richting belanghebbenden zoals de RvC.

Redenen om een second opinion uit te voeren:

 1. Kwaliteitsborging: een frisse blik van een expert als onderdeel van het begrotingsproces om te streven naar topkwaliteit
 2. Verbetertraject: een second opinion als eerste stap bij het verbeteren van het begrotingsproces
 3. Risicobeheersing: de enorme inzet als gevolg van de Nationale prestatieafspraken zorgt dat u snel richting de financiële normen beweegt waardoor er weinig ruimte is voor foutmarges
 4. Zekerheid: de macro-economische en beleidsmatige ontwikkelingen gaan snel en hebben grote financiële gevolgen. Een objectieve blik op uw ingezette beleid en de financiële situatie geeft zekerheid
 5. Bezetting: de expertise om de begroting op te stellen is dun gezaaid. U kunt de second opinion inzetten als 4-ogen principe voor een check of de software juist is gebruikt en al het beleid is ingerekend

Waar bestaat een second opinion uit?

We starten de second opinion met een onderzoek naar de gekozen uitgangspunten, veronderstellingen, gehanteerde parameters, rekenkundige juistheid en de eisen van Aw/WSW. Ook wordt de (on)mogelijkheid van duurzaam presteren in beeld gebracht. U ontvangt een rapport met daarin een analyse die inzicht geeft in de consequenties van genomen beslissingen. Verder rapporteren wij onze bevindingen en advies omtrent eventuele verbeterpunten. Dit stelt u in staat om gemaakte keuzes te bevestigen of te heroverwegen. Het resultaat is een realistische meerjarenbegroting die bijdraagt aan het behalen van de ambities terwijl de risico’s beheersbaar zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

U stuurt ons de begroting en aanvullende documenten. Vervolgens ontvangt u een conceptrapportage met daarin een analyse van de consequenties, onze bevindingen, advies en verbeterpunten. Na bespreking van de conceptrapportage ontvangt u het definitieve rapport. Een second opinion is altijd maatwerk. Vooraf stemmen we de exacte invulling en wensen samen af. Neem contact op met Daan Vrijmoet voor een offerte of stel uw vraag via onderstaand formulier.

Behoefte aan ondersteuning bij het volledige begrotingsproces?

Onze advisering rond de meerjarenbegroting beperkt zich niet tot een second opinion. Onze adviseurs begeleiden corporaties bij het volledige begrotingsproces. Van het opstellen van de kaderbrief, extra handjes in drukke tijden, het optimaliseren van het proces zelf, opleidingen om uw kennis te vergroten of het plaatsen van de definitieve begroting in breder perspectief tijdens de RvC bespreking. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw corporatie? Neem vrijblijvend contact op met Daan Vrijmoet.

Stel een vraag over een second opinion op uw meerjarenbegroting

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over meerjarenbegroting

  Meer informatie?

  Daan Vrijmoet

  Directeur woningcorporaties
  Daan is expert op het gebied van het begrotingsproces, de meerjarenbegroting, dPi en het jaarplan.

   Typ hier uw vraag...