De financiële doorrekening van uw geplande fusie

Het krachtenveld waarin corporaties opereren is volop in beweging. De toenemende regeldruk, veranderingen in overheidsbeleid, verduurzaming, innovaties in technologie en digitalisering zorgen dat corporaties vaker hun krachten bundelen. Een fusie maakt het mogelijk om snel een aantal versnellingen hoger te schakelen waardoor extra investeringskracht, kennis, kunde en capaciteit beschikbaar wordt. Maar wat zijn de financiële risico’s en effecten van een fusie? Wat is de financiële positie van uw potentiële fusie partner?

Onze adviseurs ondersteunen corporaties om het risicoprofiel van de fusie en de financiële positie van de nieuwe organisatie in kaart te brengen. Het resultaat? Een financiële doorberekening, transparantie in de onderlinge verschillen en daarmee het volledige overzicht van de effecten. Van ambitie tot werkelijkheid met als einddoel een sterke wendbare corporatie.

Wanneer is een fusie de ideale uitkomst?

Steeds meer corporaties zien een fusie als de perfecte oplossing voor het realiseren van groei, compliance aan wet- en regelgeving en de realisatie van nieuwbouw, sloop-nieuwbouw en renovatie. De vele ontwikkelingen in de markt maken het voor corporaties moeilijk om ambities alleen te realiseren. Een samenwerking tussen corporaties resulteert in zo’n situatie tot het verspreiden van risico’s en een versterking in kwaliteit én diversiteit van de vastgoedportefeuille. Een vergroting van de capaciteit en professionaliteit zorgen voor een wendbare corporatie die goed in kan spelen op de veranderingen in de markt.

Hoe ziet een doorrekening van een fusietraject eruit?

Een doorrekening van een fusietraject geeft u duidelijkheid, zekerheid en inzicht in de risico’s. Met het inzicht in de effecten en meerwaarde kunt u de voordelen van een fusie expliciet maken voor de verschillende belanghebbenden zoals gemeente, huurdersorganisatie en de interne organisatie. Onderdelen van dit traject zijn dan ook de risico’s van de fusie, de financiële positie van uw potentiële partner en de effecten van deze ambitie. Bij dit proces ligt de focus op inzicht in de financiële situatie van de corporatie inclusief de risicoanalyse op de financiële en fiscale positie en de genomen beheersmaatregelen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de fusie-effectrapportage, waarin de beoogde meerwaarde wordt omschreven en de effecten van de fusie inzichtelijk zijn gemaakt.

Uit welke onderdelen bestaat de doorrekening van een fusie?

Om een compleet inzicht te creëren in de effecten en risico’s zijn onderstaande onderwerpen onderdeel van de analyse:

  • Individuele analyse van de financiële positie van de corporaties
  • Financiële en fiscale risico’s van investeringen (o.a. ten aanzien van onderhoud, projecten en grondposities)
  • Onderhoudsuitgaven (zowel dagelijks, planmatig, contract en mutatieonderhoud)
  • Bijzonder vastgoed (zorgvastgoed, BOG, MOG, etc.)
  • Vastgoedinvesteringen en grondposities (doorrekening strategisch vastgoedbeleid)
  • Duurzaamheidsambities ten aanzien van labelsprongen en CO2- neutraliteit
  • Verkoopbeleid en eventuele verkoopafhankelijkheid
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
  • Financieringssituatie (inclusief (embedded) derivaten)
  • Eventuele claims

In de doorrekening wordt ook gekeken naar de effecten van de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB.

Uit welke stappen bestaat de fusie effectrapportage?

Het doel van de analyse is inzicht creëren in de financiële situatie inclusief de risicoanalyse op de financiële en fiscale positie van de fusie. Door het bepalen van gezamenlijke uitgangspunten, kunnen de cijfers worden bepaald en krijgen beide corporaties inzicht in de onderlinge situatie.

1. Verzamelen informatie

Inventarisatie van de bestaande documenten en financiële informatie zoals de meest recente goedgekeurde meerjarenbegroting alsmede de jaarrekening, dVi, accountantsrapportages.

2. Analyse risico’s in 12 aspecten

Onze adviseurs analyseren de risico’s voor een fusietraject op twaalf verschillende aspecten. Op deze manier brengen we in kaart welke risico’s elkaar versterken dan wel reduceren. Daarbij worden ook de beheersmaatregelen meegenomen en de geaccepteerde restrisico’s.

3. Analyse verwachte financiële positie corporatie

Op basis van de meest recente meerjarenprognose brengen we uw financiële positie in kaart na de fusie en bij ongewijzigd beleid. De parameters voor het analyseren van de geconsolideerde meerjarenraming worden gezamenlijk opgesteld.

4. Opstellen en presenteren van de eindrapportages

De eerste rapportage geeft voor ieder aspect een inventarisatie, beoordeling, beheersmaatregel en restrisico. Risico’s die elkaar potentieel versterken staan hierin centraal. Het eindproduct bestaat uit tweerapportages die afzonderlijk te lezen zijn.

Meer weten over een doorrekening van een fusie?

Heeft u behoefte aan inzicht in de risico’s van een fusie of een financiële doorberekening? De adviseurs zijn specialisten op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. Zij kennen de markt door en door en werken samen met gerenommeerde adviesbureaus aan diverse fusietrajecten. Heeft u een vraag of wilt u sparren over de mogelijkheden? Laat het ons weten via onderstaand formulier of neem contact op met Victor Burger.

Stel een vraag over het doorrekenen van fusies

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over fusies

Meer informatie?

Victor Burger

Victor is sparringpartner bij de doorrekening van een fusietraject met de risicoanalyse op de financiële en fiscale positie.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...