Definitief: herijking nhc en nic per 2024Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Op 27 juni 2023 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vastgesteld. In lijn der verwachting vindt er een herijking plaats, waarbij de nhc en nic in 2024 respectievelijk met (gemiddeld) 4,2% en 2,6% zullen dalen.

In dit artikel gaan we kort in op de gewijzigde uitgangspunten, die aan de herijking ten grondslag liggen.

Herijking nhc: twee effecten

In de nhc-tarieven van 2024 zijn twee effecten verwerkt:

  1. De vermogenskostenvoet daalt van 4,65% naar 4,03%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de daling van de rente (op vreemd vermogen). In de herijking is hierbij gekeken naar de betaalde rente in de Wlz voor een periode van 25 jaar (1995-2019). Per saldo leidt dit tot een verlaging van de nhc met gemiddeld 7,2%.
  2. Verder geldt dat de extra investeringsmiddelen voor duurzaamheid voor de langdurige zorg (0,18% per jaar in de periode 2019-2048) naar voren worden gehaald. Dit resulteert in een eenmalige structurele verhoging van de nhc met 3,25%. Feitelijk betreft het een ‘sigaar uit eigen doos’: het levert geen additionele, maar alleen eerder beschikbare middelen op.

Ook interessant: Verduurzaming van zorgvastgoed: welke middelen zijn beschikbaar?

Per saldo leiden beide wijzigingen gemiddeld genomen tot een verlaging van de nhc met circa 4,2%. De reguliere indexatie van 2,5% blijft van toepassing, waardoor de tarieven in 2024 uiteindelijk gemiddeld 1,7% lager uitvallen dan in 2023. Voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg pakt de tariefdaling hoger uit, aangezien de extra investeringsmiddelen voor duurzaamheid voor deze sectoren in 2019 reeds in één keer in de tarieven zijn verwerkt (i.p.v. jaarlijks).

Herijking nic: beperkt effect

De in de nhc-systematiek gehanteerde vermogenskostenvoet wordt ook gebruikt bij de totstandkoming van de nic-tarieven. De daling van de vermogenskostenvoet van 4,65% naar 4,03% leidt tot een verlaging van de nic met gemiddeld 2,6%. Als gevolg van het verschil in rekensystematiek heeft de daling van de vermogenskostenvoet dus een beperkter effect op de nic (vergeleken met de nhc).

Wat is de impact voor uw organisatie?

De herijking van de nhc en nic leidt tot lagere opbrengsten en heeft daarmee (zonder bijsturing) een negatieve impact op de investeringscapaciteit en financierbaarheid van uw organisatie. Hoewel de herijking op de korte termijn is ‘verzacht’ door het naar voren halen van de duurzaamheidsgelden, wordt het per saldo (nog) ingewikkelder om te investeren of huurverplichtingen aan te gaan. De noodzaak van professionele vastgoedsturing neemt daarom steeds verder toe.

Lees ook: Herijking nhc en nic per 2024: wat betekent dit voor uw organisatie?

Vragen over de herijking?

Heeft u vragen over de herijking? Of wilt u sparren over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de haalbaarheid van uw projecten? Neem vrijblijvend contact op met Corstiaan Verweij.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de herijking nhc en nic

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...