Herijking nhc en nic per 2024: wat betekent dit voor uw organisatie?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Op 5 juli 2022 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vastgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de nhc- en nic-tarieven in 2023 op de gebruikelijke wijze worden geïndexeerd en per 1 januari 2024 vindt er een herijking (lees: tariefdaling) plaats.

Onderstaand geven we een nadere toelichting met de belangrijkste implicaties voor uw zorginstelling.

Interessant: meer over dit onderwerp tijdens het (kosteloze) webinar van 20 september a.s.

Herijking vindt plaats conform onderhoudsplan van de NZa

Bij de invoering van de nhc en nic in 2012 heeft de NZa een zogeheten onderhoudsplan vastgesteld. In dit onderhoudsplan is opgenomen om de marktgevoelige componenten (rente en index) periodiek te monitoren en mogelijk bij te stellen indien een bandbreedte van 0,5% wordt overschreden. Dit impliceert dat ontwikkelingen inzake de overige parameters (zoals: bouwkosten, grondkosten, leegstand en instandhoudingsonderhoud) bij een herijking in beginsel buiten beschouwing blijven.

Lagere vermogenskostenvoet resulteert in tariefdaling van 7-8% (nhc) en 2,5% (nic)

In 2018 heeft voor het eerst een herziening plaatsgevonden. Uit de nieuwe beleidsregel volgt dat een nieuwe herijking (met ingang van 2024) aanstaande is. De in de berekeningssystematiek gehanteerde vermogenskostenvoet daalt namelijk van 4,65% naar 4,03% (daling van circa 13%).

  • De vermogenskostenvoet is één van de belangrijkste parameters binnen de nhc. De voorgestelde neerwaartse bijstelling resulteert in een tariefdaling van circa 7-8%;
  • Als gevolg van een andere berekeningssystematiek heeft de herijking minder impact op de nic. De genoemde daling van de vermogenskostenvoet leidt tot een tariefdaling van circa 2,5%.

Hoewel de bouwkosten als gevolg van functionele (veranderende huisvestingswensen) en conjuncturele (stijgende grondstoffenprijzen) ontwikkelingen substantieel zijn gestegen, maken deze geen deel uit van de herijking van de nhc- en nic-tarieven. Vooralsnog is niet bekend of er via een alternatieve route sprake is van compenserende maatregelen.

Tariefdaling heeft impact op financierbaarheid

Een herijking van de nhc en nic leidt tot lagere opbrengsten en heeft daarmee (zonder bijsturing) een negatieve impact op de financierbaarheid van uw organisatie. Tel daarbij op dat er vanaf 2024 naar verwachting daadwerkelijk over de nhc- en nic-tarieven onderhandeld gaat worden en het scheiden van wonen en zorg steeds verder wordt doorgevoerd. Kortom, er komt veel op de sector af en de noodzaak van vastgoedsturing neemt steeds verder toe.

Herijking raakt zowel bestaande als nieuwe huursituaties

Als zorginstelling kunt u de nhc-vergoeding ook gebruiken om vastgoed te huren. Met betrekking tot de herijking brengt dit additionele uitdagingen met zich mee.

Bestaande huursituaties

  • Veel huurovereenkomsten zijn aangegaan voor een langere periode (vaak 10-20 jaar), waarbij de aanvangshuur jaarlijks wordt geïndexeerd met inflatie (CPI);
  • De aanvangshuur is veelal gebaseerd op de nhc-vergoeding van de zzp-mix, minus een aantal afslagen;
  • Een tariefdaling van circa 7-8% – in combinatie met de momenteel hoge huurindexatie – kan meerjarig leiden tot een fors tekort op de vastgoedexploitatie.

Nieuwe huursituaties

  • Dalende nhc-tarieven en stijgende investeringskosten maken het moeilijker om tot passende huurafspraken te komen;
  • Dit brengt het risico met zich mee dat deze alternatieve financieringsvorm (huur) opdroogt;
  • Een andere mogelijke consequentie is dat nieuwe huurovereenkomsten nog wel tot stand komen, maar dat het kwaliteitsniveau lager zal zijn.

Webinar: Impact herijking nhc en nic

Wilt u meer weten over de impact van de voorgenomen herijking op uw zorginstelling en de gevolgen voor uw vastgoed- en investeringsprogramma? Neem dan deel aan het webinar op 20 september tussen 16.00 en 17.00 uur. Aanmelden kan hier en deelname is kosteloos. Graag tot ziens!

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel een vraag over de herijking nhc en nic

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...