Samenwerkingen in de zorg

Het thema wonen en zorg krijgt vanuit alle kanten aandacht. Mensen met een zorgvraag en een laag inkomen worden met maatschappelijke middelen ondersteund. Die maatschappelijke middelen zijn versnipperd in budgetten van verschillende publieke of semipublieke instanties. Effectieve inzet van beschikbare middelen is alleen mogelijk met goede afstemming tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten.

Samenwerkingen met partners zijn derhalve belangrijker dan ooit. We merken dat woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen zoeken naar de mogelijkheden en hun rol in het speelveld. Welke budgetten zijn er beschikbaar? Wie financiert wat? Waar moet er wat gebouwd worden? Een onafhankelijke partij maakt het mogelijk om integraal naar de situatie te kijken en vernieuwende oplossingen te vinden.

Samenwerken met woningcorporaties

Heeft u nog een ‘ouderwets’ huurcontract met een woningcorporatie? Loopt het bijna af en is dit het moment om het te actualiseren? Door de veranderingen in het speelveld en de bekostiging zijn huurovereenkomsten niet altijd meer up-to-date. Lees meer over de ondersteuning bij deze onderhandelingen of het onderhandelingsspel.

Samenwerken met beleggers

Heeft u een nieuwbouwproject en overweegt u een samenwerking met een belegger voor de financiering? Logisch, het kan immers een passende financieringsconstructie zijn. De voornaamste reden is liquiditeit. Wij ondersteunen zorginstellingen bij de beoordeling of dit de meest wenselijke optie is. Daarnaast ondersteunen wij bij het onderhandelingstraject over de voorwaarden. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Samenwerken met gemeenten

Gemeenten spelen een centrale rol in de grote maatschappelijke opgaven rond wonen en zorg. Met taken en verantwoordelijkheden op zowel de woningmarkt als de zorgmarkt overzien gemeenten het speelveld en zijn zij dé partij om een coördinerende rol te vervullen. Ons team brengt uw zorginstelling en gemeenten samen en ondersteunt bij het ontwikkelen van een strategische visie, investeringsanalyse, risicoanalyse of procesbegeleiding bij de woonvisie. Op deze manier zijn ook uw belangen en inzichten geborgd in de woonvisie van uw gemeente. Het resultaat? Een haalbare woonvisie die gedragen wordt door alle relevante partijen in uw gemeente. Bekijk hier de mogelijkheden voor gemeenten.

Aan de slag met het thema Wonen en Zorg?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een strategische visie, investeringsanalyse, risicoanalyse, huurcontract of businesscase of juist de procesbegeleiding bij een samenwerking? Neem contact op met Michiel Majoor voor de mogelijkheden of om te sparren over uw situatie.

Stel een vraag over samenwerkingen in de zorg

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over zorgvastgoed

Meer informatie?

Michiel Majoor

Senior adviseur
Michiel kijkt integraal naar de situatie en vindt vernieuwende oplossingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...