Investeringsbeslissingen

Heldere keuzes bij investeringsbeslissingen

Betere verantwoording van investeringsbeslissingen is in de huidige corporatiesector van groot belang. Dit betekent voor corporaties dat de investeringskaders helder en concreet moeten zijn. De financiële toetsing moet daarbij gebaseerd zijn op duidelijke keuzes in het samenspel tussen marktwaarde en beleidswaarde. Zo wordt ook de maatschappelijke bijdrage van iedere investering transparant gemaakt.

Investeringsstatuut

Finance Ideas beschikt over ruime ervaring in het (helpen) opstellen van investeringsstatuten. Wij ondersteunen corporaties bij het inrichten van het investeringsproces en bij het formuleren van de kaders waaraan in ieder van de processtappen moet worden voldaan. Deze kaders bevatten zowel volkshuisvestelijke als financiële toetsen. Om dit proces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. De financiële toetsen zijn gebaseerd op beleidswaarde waardoor het afwegingskader in lijn is het begrippenkader van WSW en de Aw. Wilt u een voorbeeld van een investeringsstatuut ontvangen? Neem dan contact op met Daan Vrijmoet onze expert op het gebied van Sturen met beleidswaarde.

Zelf aan de slag met de investeringsberekening

Vanaf de jaarrekening 2018 wordt beleidswaarde onderdeel van de beoordelingskader voor corporaties. Om corporaties te ondersteunen met het berekenen van investeringseffecten heeft Finance Ideas FIRE Investering ontwikkeld. Met deze gecertificeerde rekenmachine berekent u eenvoudig markt- en beleidsrendementen en andere kerngegevens voor uw besluitvorming. Naast de beoordeling op projectniveau kunt krijgt u direct de impact van de investering op portefeuilleniveau inzichtelijk. Lees meer over FIRE Investeringen.

Uitbesteden van de investeringsberekening

Heeft u een investeringsproject waarvan u de consequenties in kaart wilt brengen, maar is het voor uw corporaties niet efficiënt om dit zelf te doen? Finance Ideas maakt in een paar stappen een doorberekening voor u op (combinaties van) nieuwbouw, renovatie, transformatie en sloop. Het resultaat? Een rapport met alle kenmerken van uw investering, zoals rendementen op beleid en markt, de onrendabele top en investeringsratio’s. Hiermee krijgt u inzicht in het effect van investeren op onder andere de marktwaarde, de marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming en op de kasstromen. Lees meer over de doorrekening van uw investering. 

Meer weten?

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Of heeft u behoefte om de voor en nadelen rondom het wel of niet uitbesteden van doorberekeningen verder te bespreken? Neem contact op met onze adviseurs, zij denken graag met uw corporatie mee.

Trainingen rondom investeringsberekening

Vanuit onze Finance Ideas Academy bieden wij trainingen aan op het gebied van investeringsbeoordeling. Bekijk de mogelijkheden en eerstvolgende startdata.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Organisatie

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...