Home » Woningcorporaties » Sturen met beleidswaarde » Investeringsbeslissingen

Investeringsbeslissingen

Heldere keuzes bij investeringsbeslissingen

Betere verantwoording van investeringsbeslissingen is in de huidige corporatiesector van groot belang. Dit betekent voor corporaties dat de investeringskaders helder en concreet moeten zijn. De financiële toetsing moet daarbij gebaseerd zijn op duidelijke keuzes in het samenspel tussen marktwaarde en beleidswaarde. Zo wordt ook de maatschappelijke bijdrage van iedere investering transparant gemaakt.

Investeringsstatuut

Finance Ideas beschikt over ruime ervaring in het (helpen) opstellen van investeringsstatuten. Wij ondersteunen corporaties bij het inrichten van het investeringsproces en bij het formuleren van de kaders waaraan in ieder van de processtappen moet worden voldaan. Deze kaders bevatten zowel volkshuisvestelijke als financiële elementen. Onze meerwaarde ligt in het integreren van de financiële en niet-financiële kaders en het verbinden van de toetsing op projectniveau met de toetsing op corporatieniveau.

Investeringsmodel

Het vernieuwen van de investeringskaders gaat vaak gepaard met een overgang naar het beoordelen van investeringen op basis van de marktwaarde en de beleidswaarde. Het Finance Ideas investeringsmodel ondersteunt het besluitvormingsproces door de marktwaarde, beleidswaarde en de bijbehorende kasstromen en rendementen inzichtelijk te maken. De Microsoft Excel opbouw zorgt voor maximale transparantie. Met FIRE investeringen kunt u naast de beoordeling op projectniveau ook direct de impact van de investering op portefeuilleniveau inzichtelijk maken.

Trainingen

Vanuit onze Finance Ideas Academy bieden wij trainingen aan op het gebied van investeringsbeoordeling. Bezoek de website van de Finance Ideas Academy voor meer informatie of om direct in te schrijven.

Meer informatie

Bel mij terug

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mail

Mail mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...