Risicoanalyse zorgvastgoedportefeuille voor DomestaCategorie Woningcorporaties, Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Wat is de aard en potentiële financiële impact van risico in de zorgvastgoedportefeuille van Domesta?

Domesta is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie met bezit in Emmen, Hoogeveen en Coevorden. De portefeuille van Domesta bestaat voor een significant deel uit zorgvastgoed. De vele veranderingen in de bekostiging van de zorg hebben directe effecten op de huurders van het zorgvastgoed van Domesta. Vanuit die constatering vindt Domesta het van belang om (de ontwikkeling van) risico’s in haar zorgvastgoedportefeuille periodiek in kaart te brengen.

Finance Ideas heeft Domesta ondersteund door middel van:

Hiermee heeft Domesta inzicht gekregen in de mate waarin risico’s in de zorgvastgoedportefeuille invloed hebben op de haalbaarheid van haar investeringsambities.

Uitdaging

Domesta had voorafgaand aan de risicoanalyse de alternatieve aanwendbaarheid van haar zorgvastgoedportefeuille al goed in beeld. Uitgebreid marktonderzoek had ook plaatsgevonden. De uitdaging van de opdracht lag daarom met name in het verwerken van veel kwalitatieve informatie tot kwantitatieve uitgangspunten voor de risicoscenario’s op de meerjarenbegroting. Daarnaast heeft Finance Ideas Domesta ondersteund bij het daadwerkelijk inrichten en doorrekenen van de risicoscenario’s in haar WALS omgeving.

Waarom Finance Ideas

Finance Ideas heeft uitgebreide ervaring op het gebied van zorgvastgoed. Onze adviseurs werken zowel voor woningcorporaties als zorginstellingen en zijn daarom zeer goed in staat om de verbinding te leggen tussen de ontwikkelingen in de zorg en de daaruit voortvloeiende risico’s voor het zorgvastgoed. Eerdere risicoanalyses van zorgvastgoed voor diverse woningcorporaties zijn zonder uitzondering door zowel interne als externe toezichthouders positief ontvangen.

Resultaat

Voor het bepalen van het resultaat laten wij graag Carl Weelink, Senior Adviseur Zorgvastgoed bij Domesta aan het woord:
“Domesta en Finance Ideas hebben een risicoanalyse uitgevoerd van het zorgvastgoed van Domesta. Omdat Domesta zelf al een goed beeld had van de functionaliteit en alternatieve aanwendbaarheid van de complexen, hebben we met de adviseurs van Finance Ideas gefocust op het debiteurenrisico en de financiële impact van risico’s in de zorg op Domesta als geheel. Hiertoe heeft Finance Ideas ondersteund bij het analyseren van de ZorgRating en het opstellen, doorrekenen en analyseren van risicoscenario’s in de meerjarenbegroting. Domesta heeft nu beter zicht op de financiële haalbaarheid van haar investeringsambities. De rapportage is door het bestuur en de raad van commissarissen goed ontvangen, met complimenten voor de volledigheid en helderheid van de analyse.”

Meer weten over ZorgRating?

ZorgRating kan helpen inzicht te verkrijgen in de financiële stabiliteit van de zorginstelling waardoor het mogelijk is vroegtijdig risico’s te signaleren en (langdurige) leegstand in het zorgvastgoed kan worden voorkomen. Wilt u ook inzicht in de risicoscenario’s voor uw zorgvastgoed? Lees meer over ZorgRating, bekijk een voorbeeld rapport of neem contact op met onze adviseurs.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...