Home » Zorginstellingen » Treasury » Treasury voor zorginstellingen

Treasury voor zorginstellingen

Verdere professionalisering treasury binnen uw zorginstelling

Finance Ideas adviseert zorginstellingen op het gebied van treasury. Het verkrijgen van financiering is een steeds grotere uitdaging. U wilt de kwaliteit van uw zorg verbeteren, blijven investeren en tegelijkertijd ook uw financiële middelen efficiënter inzetten. Kortom: grip op uw financiële vraagstukken. Finance Ideas heeft jarenlange ervaring met het aantrekken van zowel geborgde als ongeborgde financiering. Met Finance Ideas haalt u een kritische adviseur en sparringpartner in huis die u ondersteunt bij onder andere cashmanagement, werkkapitaalbeheer en langlopende financiering.

Treasury Support

Met Treasury Support heeft u de mogelijkheid uw treasury activiteiten verder te professionaliseren. U krijgt jaarlijks continue en passende ondersteuning bij uw financiële vraagstukken. In bijeenkomsten identificeert Finance Ideas samen met u de treasury vraagstukken die binnen uw organisatie spelen en geeft u advies. U kiest zelf de intensiteit en vorm van deze bijeenkomsten. Treasury Support wordt afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie.

Met Treasury Support krijgt u ondersteuning bij:

  • Benchmarken van uw financiële prestaties middels zorgrating
  • Second opinion op uw meerjarenraming
  • Advies rondom (vastgoed)financieringsplannen
  • Monitoren en waarderen van uw leningportefeuille en derivaten
  • Informeren over ontwikkelingen op de kapitaalmarkt
  • Deelname aan Treasurycommissie

Lees meer over Treasury Support

Arrangeren financiering

Finance Ideas ondersteunt haar klanten naast treasury trajecten ook met het begeleiden van ongeborgde en geborgde financieringstrajecten voor nieuwe investeringen, herfinancieringen en consolidatie. Finance Ideas adviseert over de meest gunstige offerte, begeleid bij de het opstellen van de documentatie en kijkt naar de flexibiliteit, zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden. Voor het verkrijgen van financiering heeft Finance Ideas een 8-stappenplan opgesteld. Bekijk hier welke stappen dit zijn.

Verkrijgen borging

Deelnemers van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) kunnen borging aanvragen voor bestaande of nieuwe leningen. Met deze borgstelling kunnen zorginstellingen tegen gunstige voorwaarden financiering aantrekken voor investeringen. Een borgingsverzoek kan op twee momenten worden ingediend: voor het selecteren van een financier of na het selecteren van een financier. Finance Ideas begeleidt zorginstellingen op efficiënte en snelle wijze bij de complete aanvraag (verzoek tot deelneming en/of borging) conform de richtlijnen  van het WFZ. Het opstellen van een financieel en strategisch onderbouwde businesscase vormt de basis van het borgingsverzoek. Lees hier alles over het verkrijgen van borging

Businesscase

Financiers verwachten een uitgebreide en gestructureerde set aan informatie. Finance Ideas weet welke eisen financiers stellen aan informatievoorziening. Middels een businesscase kunnen de adviseurs van Finance Ideas een analyse van uw zorginstelling uitvoeren en een oordeel vormen over de gevraagde financiering. Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het opstellen van de businesscase. Ook kan zij een second opinion uitvoeren op reeds opgestelde businesscases. Lees hier alles over het opstellen van een businesscase

Financieringstrategie

Bij de aanvraag van financiering hoort een financieringsstrategie. Dit kan bijvoorbeeld werkkapitaalfinanciering zijn. Of de verdeling tussen geborgd en ongeborgd of het opknippen van financiering en het matchen van het type krediet met het type activa.

Er bestaan ook alternatieven ten opzichte van bancair financieren. Alternatieven leiden tot een betere onderhandelingspositie met de banken. Finance Ideas beoordeelt en adviseert vanuit de bedrijfsstrategie en bijbehorende risicoprofiel uw zorginstelling over de financieringsmogelijkheden. Lees hier meer over de verschillende financieringsvormen en hun consequenties.

De adviseurs van Finance Ideas weten wat er speelt op de zorgmarkt en de kapitaalmarkt en spreken de taal van de financiers. Heeft u vragen over onze diensten? We helpen u graag verder met treasury en financieringsvraagstukken.

Artikelen over treasury

Telefonisch sparren?
Lesley Zanen
Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Lesley Zanen is expert binnen treasury vraagstukken en het arrangeren van financiering.

Typ hier uw vraag...