Businesscase & financiering van de StroomversnellingCategorie Woningcorporaties, Zorginstellingen

Onderwerpen

Vier bouwers en zes woningcorporaties vormen samen ‘de Stroomversnelling’. Dit initiatief heeft als doel om de impasse in de grootschalige verduurzaming van de Nederlandse woningbouw te doorbreken door woningen te renoveren tot een zelfvoorzienende ‘nul-op-de-meter’ woning.

Dergelijke ambitieuze duurzaamheidsingrepen zijn voor woningcorporaties vaak te duur. Willen bouwers de benodigde ingrepen goedkoper aan kunnen bieden, dan hebben zij meer schaal nodig om hun kostprijs te verlagen.

Uitdaging

De Stroomversnelling heeft Finance Ideas gevraagd haar als financieel adviseur te ondersteunen en de haalbaarheid en de financiering van de businesscase te onderzoeken.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft ruime ervaring met investeringsvraagstukken van woningcorporaties en het beheren en structureren van duurzaamheidsinitiatieven.

Onze aanpak

Voor het beoordelen van de businesscase heeft Finance Ideas een financieel model ontwikkeld. Dit model gebruikt de Stroomversnelling voor het bepalen van de prijs die de woningcorporatie voor de renovatie betaalt aan de bouwer. Uitgangspunt van het model is dat de corporatie op basis van bedrijfswaarde een rendement op de renovatie behaalt van 5,25%. De aannames van het model zijn tijdens verscheidene sessies met de corporaties en bouwers vastgesteld. Daarnaast heeft Finance Ideas zitting in de financiële werkgroep van de Stroomversnelling. Uit deze werkgroep komen vaak verschillende vraagstukken, die Finance Ideas aan de hand van financiële modellen, notities en rapportages beantwoordt.

Resultaat

Op basis van de financiële modellen zijn er concrete prijsafspraken gemaakt tussen de woningcorporaties en bouwers. Het gaat hierbij om een deal van circa € 1 miljard. Daarnaast heeft Finance Ideas onder meer de financierbaarheid per woningcorporatie inzichtelijk gemaakt. Nog steeds adviseert zij de Stroomversnelling bij vragen omtrent het verplicht waarderen op marktwaarde en de gevolgen voor de Stroomversnelling.

Senior adviseur woningcorporaties
Recente berichten

Typ hier uw vraag...