Finance Ideas ondersteunt woningcorporaties bij de implementatie van de WoningwetCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

De Woningwet is op 1 juli 2015 van kracht geworden en stelt kaders voor de activiteiten en de financiering van woningcorporaties. Als gevolg dienen woningcorporaties voor 1 mei 2017 een definitief splitsingsplan in te dienen bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW), met daarin een voorstel voor ofwel een administratieve scheiding of een juridische splitsing.

Naast de scheiding zijn diverse andere aspecten onderdeel van de implementatie: waardering op marktwaarde, nieuwe governance regels, overcompensatie, regionalisering van het werkgebied, veranderingen in de relatie met de gemeente en passend toewijzen. Deze aspecten worden integraal en in onderlinge samenhang bij de implementatie betrokken.

Uitdaging

Finance Ideas begeleidt en adviseert tientallen woningcorporaties bij de implementatie van de Woningwet.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas is al jaren marktleider als het gaat om staatssteun en het Woningwet dossier voor corporaties. Door middel van onderzoek (o.a. voor Aedes) en kennisdeling (Finance Ideas Academy en Woningwet alerts) hebben wij veel ervaring opgebouwd. Dit maakt dat Finance Ideas de kennisexpert van het Woningwetdossier is geworden binnen de corporatiesector.

Onze aanpak

Finance Ideas ondersteunt woningcorporaties bij het implementeren van de Woningwet door middel van inhoudelijke begeleiding en feedback op het proces, de aanpak en de te maken keuzes. Daarnaast levert Finance Ideas de benodigde kennis, capaciteit en tools, die de corporaties zelf niet voorhanden hebben.

Resultaat

Met behulp van het implementatieplan beschikken de corporaties over een uitwerking van een marsroute (wat, wanneer, hoe, wie en hoeveel) voor de implementatie van de Woningwet. Door middel van aanwezigheid bij de stuurgroep en projectgroepbijeenkomsten levert Finance Ideas de expertise om de volledigheid en kwaliteit van het implementatieproces te waarborgen. Finance Ideas vervult een klankbordrol voor de corporatie.

Senior adviseur woningcorporaties
Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Recente berichten

Typ hier uw vraag...