Het realiseren van een CO2 neutrale voorraad voor WoonFrieslandCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

WoonFriesland op zoek naar een verduurzamingsstrategie

Begrippen als energieneutraliteit en CO2 neutrale voorraad worden steeds vaker genoemd, zo ook in de corporatiesector. Dit komt onder meer door het klimaatakkoord dat is gesloten in Parijs. WoonFriesland is reeds bezig met het verduurzamen van haar woningvoorraad, maar wil een passende verduurzamingsstrategie ontwikkelen en onderzoeken op welke termijn een CO2 neutrale voorraad haalbaar is voor haar portefeuille.

Uitdaging

De uitwerking van dit project vroeg om inzicht in de portefeuille, het beleid en financiële ramingen van de corporatie. En op een manier dat dit kon worden omgezet in een rekenmodel waar de corporatie zich in herkende. Daarnaast was de uitdaging om meer inzicht te verschaffen in de keuzes, uitdagingen en risico’s die bij een CO2 neutrale voorraad komen kijken aan zowel de betrokken medewerkers, het bestuur en de RvC-leden.

Waarom Finance Ideas

Finance Ideas heeft ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid. Met twee recentelijke onderzoeken uitgevoerd voor Aedes heeft Finance Ideas scherp op het netvlies wat er aan duurzaamheid speelt in de corporatiesector en waar de mogelijkheden liggen. In combinatie met de financiële kennis van Finance Ideas kan er een op maat gemaakt advies tot stand komen dat past bij de portefeuille en beleid van de desbetreffende corporatie.

Onze aanpak voor een CO2 neutrale voorraad

De aanpak van dit project was als volgt:

  • Theorie behorende bij duurzaamheid: welke begrippen zijn belangrijk omtrent duurzaamheid en welke duurzame verdienmodellen bestaan er?
  • Vier scenario’s om te verduurzamen: op welke manier kan de woningvoorraad worden verduurzaamd, welke kosten en CO2 reductie horen hierbij en wat zijn de voor- en nadelen per scenario.
  • Resultaten: aan de hand van 10 woning typologieën is de portefeuille van WoonFriesland doorgerekend in een rekenmodel.

Resultaat

WoonFriesland heeft inzicht gekregen in de mogelijkheden van verduurzamen in het algemeen en specifiek voor haar woningvoorraad. Daardoor zijn zij in staat om een weloverwogen keuze te maken wat betreft een duurzaamheidsstrategie en wat dit betekent voor de haar beleid en financiële raming.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...