Trivire implementeert marktwaarde in verhuurde staatCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Trivire, de grootste woningeigenaar en -verhuurder in Zuid-Holland Zuid, wilde inzicht krijgen in de marktwaarde in verhuurde staat. Dit is een randvoorwaarde voor de voorgenomen realisatie van vastgoedsturing op basis van asset management.

Uitdaging

Trivire heeft Finance Ideas gevraagd haar te ondersteunen bij de toepassing van de marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag van het gehele bezit (woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsmatig onroerend goed, waaronder maatschappelijk vastgoed).

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft de waardering niet uitgevoerd, maar heeft Trivire geleerd deze zelf uit te voeren. Met behulp van de opgedane kennis kan Trivire volgende jaar de volgende waarderingsronde zelfstandig uitvoeren.

Onze aanpak

De implementatie van de marktwaarde in verhuurde staat heeft plaatsgevonden in de volgende stappen:

  1. samenstellen van een kerngroep, bestaande uit mensen met verschillende disciplines, en het vaststellen van een planning en bijbehorende taakverdeling.
  2. opstellen van een waarderingsprotocol. In dit protocol is vastgelegd op welke wijze de marktwaarde verhuurde staat wordt bepaald waarbij behalve uitgangspunten en procesgang van de waardering, ook alle bronnen en definities worden vastgelegd.
  3. inventariseren en beoordelen van de benodigde informatie. Op basis van de resultaten is er een verbetervoorstel gedaan en is de informatie op orde gebracht.
  4. waardering met behulp van waarderingsmodellen van Finance Ideas. Het maatschappelijke vermogen per complex is inzichtelijk gemaakt en de marktwaarde in verhuurde staat is goedgekeurd door een externe taxateur en de accountant van Trivire.

Resultaat

Het volledige bezit van Trivire is op de marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerd. Op basis van de inzichten uit de waardering kan er een jaarrekening en een meerjarenprognose worden gemaakt. Door deze implementatie voldoet Trivire aan de aangekondigde wijzigingen op het gebied van waardering van het vastgoed (novelle) en is het bedrijf in staat om toekomstige waarderingsrondes zelfstandig uit te voeren.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Recente berichten

Typ hier uw vraag...