Drie manieren om engagement te implementeren in uw beleggingsportefeuilleCategorie Institutionele beleggers

Onderwerpen ,

In plaats van beleggingstitels uit te sluiten van het beleggingsuniversum, kiezen institutionele beleggers steeds meer voor een duurzame samenwerking met de organisaties waarin zij beleggen. Deze strategie, veelal ‘engagement’ genoemd, is ontstaan vanuit de gedachte dat een constructieve samenwerking meer effect sorteert dan het negeren van organisaties. Uiteraard is de samenwerking tussen beleggers en organisaties ten aanzien van de financiële prestaties een bestaand concept; een constructieve samenwerking voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen is echter een relatief nieuw fenomeen. Mede hierdoor zijn veel ‘traditionele’ beleggers van mening dat er een gebrek aan bewijs is omtrent de effectiviteit van engagement. Is dit ook daadwerkelijk het geval? In dit artikel gaan wij opzoek naar de antwoorden.

Wat zijn de effecten van engagement?

Engagement en (proxy) voting zijn duurzaamheidsinstrumenten die relatief veel (duurzame) impact generen. Onder engagement vallen alle activiteiten die een belegger onderneemt om een onderneming of organisatie te bewegen om in het belang van de belegger te acteren. Hierbij is het niet altijd noodzakelijk om daadwerkelijk in een onderneming te beleggen, aangezien het ook mogelijk is om, in mindere mate, als potentiële belegger druk uit te oefenen op een onderneming of organisatie.

Recent academisch onderzoek toont aan dat (succesvol) engagement veelal een positief effect op het financieel rendement teweeg brengt. Ook heeft (succesvol) engagement een positief effect op het immateriële rendement. De term ‘succesvol’ betekent in deze studies dat er zowel meetbare (financieel) materiële- als immateriële resultaten behaald worden naar aanleiding van de inspanningen.

Hoe verloopt het engagementproces?

Engagement kan zowel op responsieve als op proactieve wijze plaatsvinden. Bij responsief engagement intervenieert de belegger ten gevolge van een incident, zoals een olieramp of mensenrechtenschandaal. Proactief engagement is daarentegen een vorm van thematisch engagement, waarbij de belegger een relevant thema over het voetlicht probeert te brengen om een sector of regio als geheel te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van gesprekken met marktleiders uit de ‘fast-fashion’ industrie en het schrijven van aangetekende brieven naar oliemaatschappijen in de Westelijke Sahara. Het verloop van een engagementproces voor beide vormen van engagement is gevisualiseerd in onderstaand figuur.

Hoe kunt u engagement implementeren in het beleggingsbeleid?

Engagement implementeren in het beleggingsbeleid begint met het selecteren van een aantal specifieke cases die aansluiten op de doelstellingen van het beleggingsbeleid. Afhankelijk van de beschikbare resources wordt het aantal engagementtargets bepaald. Het is hierbij aan te raden om enkel aandacht te besteden aan materiële targets. Met andere woorden, het beste resultaat kan behaald worden wanneer er een focus is op een selectief aantal (haalbare) doelen.

#1: Zelfstandig ontplooien van engagement activiteiten

Engagement en (proxy) voting kunnen zowel zelf uitgevoerd worden, als uitbesteed worden aan service providers. De afweging voor deze keuze beperkt zich niet enkel tot de beschikbare resources van een belegger, maar kijkt ook naar de gewenste impact van de activiteiten. Hierbij geldt dat de omvang van het belegd vermogen (hoofdzakelijk) representatief is voor de impact.

#2: Aansluiten bij een bestaande engagement provider

Door de clustering van meerdere beleggers zijn service providers in de positie om meer impact te generen met hun engagement en (proxy) voting services. Daarentegen gaat uitbesteding van deze activiteiten ten koste van de onafhankelijkheid van de belegger. Hierbij dient vermeld te worden dat de mate van inbreng van ‘eigen beleid’ sterk verschilt per service provider. Desalniettemin dient een individuele belegger zich in zekere mate te conformeren aan de doelstellingen van de service provider.

#3: Aansluiten bij of oprichten van een engagement samenwerkingsverband of netwerk

Een derde mogelijkheid is een hybride vorm van het bovenstaande. Dit houdt in dat er een samenwerking opgericht wordt met een kleine groep gelijkgestemde beleggers. Bij het uitvoeren van dit ‘collaboratief’ engagement is het essentieel dat enerzijds de mogelijke impact aanzienlijk toe neemt, terwijl anderzijds de autonomie van een individuele belegger gehandhaafd blijft. Door de krachten van meerdere (kleine) beleggers te bundelen, is het mogelijk om relatief veel duurzame impact te generen met behoud van autonomie. Het is mogelijk, en zelfs aan te raden, om naast een samenwerkingsverband nog steeds gebruik te maken van in-house engagement activiteiten of de services van een engagement provider.

Voor wie is het mogelijk om engagement toe te passen?

Het is voor iedere belegger, onafhankelijk van de omvang van het beheerde vermogen, mogelijk om invloed uit te oefenen op de organisaties waarin wordt belegd. Het verschil tussen de grotere (institutionele) beleggers en de kleinere beperkt zich voornamelijk tot de wijze waarop engagement wordt uitgevoerd. Zo is het voor grotere beleggers mogelijk om zelfstandig engagementactiviteiten te ontplooien, terwijl het voor kleinere beleggers raadzaam is om voor deze activiteiten de krachten te bundelen.

Wilt u meer weten over het implementeren van engagement in uw beleggingsportefeuille?

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het implementeren van engagement in uw beleggingsportefeuille? Of wilt u sparren met onze experts over de effecten en de verschillende manieren waarop engagement te implementeren is? Finance Ideas heeft een gespecialiseerd ESG team dat uw bestuur, beleggingscommissie en/of bestuurbureau kan ondersteunen bij de implementatie van ESG in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met ons team, zij denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw beleggingsportefeuille

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur duurzaam beleggen en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...