Duurzaamheid krijgt in de zorg onvoldoende prioriteitCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen

Resultaten Financiële Zorgthermometer 2018 Q2

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs en met een brede coalitie voor een klimaatwet, committeert Nederland zich aan een duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Ondanks dat ruim 80% van de zorginstellingen vindt dat zij kan bijdragen aan het halen van de doelstellingen in het klimaatakkoord, heeft slechts een kwart van hen duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de Financiële Zorgthermometer.

De resultaten van de Financiële Zorgthermometer onderschrijven de conclusie van het Milieuplatform Zorgsector dat de ambities van de greendeal in de zorg niet worden gerealiseerd. Met deze ambities is afgesproken dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Een alternatief voor dergelijk sectorale duurzaamheidsafspraken zijn wettelijke verplichtingen. De zorg kent bijvoorbeeld nog geen energielabelverplichting zoals die geldt voor woningen en kantoren. 55% van de respondenten verwacht echter dat een dergelijke labelverplichting uiterlijk in 2023 ook gaat gelden voor zorgvastgoed.

De zorginstellingen die wel actief zijn met verduurzaming, zijn van mening dat winst te behalen is door het reduceren van de energievraag en te investeren in duurzame energieopwekking. Met name zonnepanelen, waarbij men een rendement van circa 4% verwacht te realiseren. In mindere mate denken zorginstellingen bij duurzaamheid aan het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van warmteverbruik. Zorgwekkend is dat meer dan de helft van de zorginstellingen van mening is dat de investeringscapaciteit te beperkt is voor duurzaamheid. Daarnaast ziet circa één derde het verkrijgen van financiering als voornaamste obstakel voor het investeren in duurzaamheid.

Lees het volledige persbericht

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer – 2e kwartaal 2018

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...