ECB hint op renteverlaging in juni, voor de Fed komt dit te vroegCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij

  • Inflatie in Nederland op 2,6% in april 2024, kerninflatie daalt verder tot 2,3%
  • De ECB houdt de depositorente in april 2024 gelijk op 4,00%
  • 10-jaars EUR marktrente is in 2024 licht gestegen en bedraagt 2,78%
  • De Fed houdt de beleidsrente binnen de bandbreedte van 5,25% tot 5,50%

Nederlandse inflatie in april 2024 bedraagt 2,6%, kerninflatie 2,3%

De inflatie in Nederland bedraagt in april 2,6% (jaar-op-jaar). Dit is een daling ten opzichte van de maand ervoor toen de inflatie 3,1% bedroeg. De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook gedaald naar 2,3% t.o.v. 3,1% in maart. De inflatie in de Eurozone is in april gelijk gebleven op 2,4%. De kerninflatie is wel gedaald tot 2,7% in april (maart 2,9%). De meest recente ECB-prognoses gaan uit van een inflatie van 2,3% voor 2024, 2,0% voor 2025 en 1,9% voor 2026. De inflatie in de Verenigde Staten stijgt licht en komt uit op 3,5% in maart ten opzichte van 3,2% in februari. De inflatiecijfers voor april komen medio mei en dan moet blijken of het beleid van de Fed effectief is.

Maandelijkse inflatiecijfers

Bron: Eurostat

ECB sorteert voor op renteverlaging in juni

De Europese Centrale Bank heeft, zoals verwacht, de rente in april nog gelijk gehouden. De ECB sorteert wel duidelijk voor op een eerste renteverlaging in juni sinds de reeks verhogingen vanaf midden 2022. De verwachte renteverlaging is nog afhankelijk van enkele randvoorwaarden. Zo wacht ECB-president Christine Lagarde de nieuwe economische voorspellingen af: “Zoals ik eerder zei: in april hebben we een beetje informatie en in juni hebben we veel meer nieuwe informatie.” Verder blijft de ECB voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) gedurende de eerste helft van 2024 volledig te blijven herinvesteren. Voor de tweede helft van het jaar is de ECB voornemens de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand af te bouwen en vanaf eind 2024 herinvesteringen te beëindigen.

Ondanks de waarschijnlijke doorvoering van de eerste renteverlaging door de ECB in juni is de marktrente in Europa in de afgelopen maanden licht gestegen. Dit is met name vanwege toegenomen twijfels over de ontwikkeling van de inflatie op de middellange termijn, gezien de gewijzigde toon van de Fed. De 10-jaars EUR IRS bedraagt nu 2,78% ten opzichte van 2,75% een kwartaal eerder. De rentes met kortere looptijden blijven dichtbij het niveau van de beleidsrente. Hierdoor is de 10-jaars EUR IRS nu 1,04% lager dan de 3-maands EURIBOR.

Euribor interest rates - IRS spot rates

Laatste update 12/05/2024, Bron: Refinitiv Eikon

Fed houdt beleidsrente langer op huidig niveau

De Fed heeft ervoor gekozen om de beleidsrente op een gelijk niveau te houden omdat de inflatie te hoog blijft. Hierdoor bedraagt de depositorente nog steeds 5,25-5,50% ten opzichte van 0,00-0,25% in begin 2022. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie opnieuw naar de doelstelling van 2% gaat dalen. Zo gaf Fed voorzitter Jerome Powell aan: “We zullen het huidige beleid aanhouden zolang dat nodig is”.

Keuzes vanuit de centrale banken hebben ook effect op de koersen van staatsobligaties en aandelenbeurzen. Zo zijn de aandelenbeurzen fors gestegen sinds de start van 2024. De yield voor zowel de Duitse, Nederlandse als Amerikaanse staatsobligaties is licht gestegen ten opzichte van voorgaand kwartaal.

10 jaars staatsobligaties

Laatste update 12/03/2024, Bron: Refinitiv Eikon

Wat betekent dit voor uw zorginstelling?

De volatiele rentestanden brengen een grotere onzekerheid met zich mee voor meerjarenplannen en businesscases. Langere tijd zijn we gewend geraakt aan lage renteniveaus. De recente ontwikkelingen geven echter aan dat het belangrijk blijft om rekening te houden met een voldoende hoge onzekerheidsmarge in de rente bij de doorrekening van businesscases. Verder is dit een goed moment voor zorginstellingen om het gebruik van rentederivaten te overwegen.

Sparren over uw investerings- en financieringsproces?

Heeft u behoefte om te bespreken wat dit voor uw zorginstelling betekent? Neem contact op met Maarten van den Broek of stel uw vraag via onderstaand contactformulier. Uiteraard kunnen wij ook met het bredere investerings- en financieringsproces meekijken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw investerings- en financieringsproces

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...