Een ziekenhuis op zonne-energie: rendeert dat eigenlijk wel?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Ziekenhuizen verbruiken veel stroom en deze stroom wekken ze vaak deels zelf op met (niet-duurzame) WKK installaties. Om hun ecologische footprint te verkleinen en het energieverbruik te verduurzamen, overwegen ziekenhuizen steeds vaker om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Wat zijn hierin de mogelijkheden en consequenties voor een zorginstelling? Welke stappen kunnen zij ondernemen om inzicht te krijgen in het rendement van een duurzaamheidsinvestering?

Investering terug verdienen met energiebesparing

Ziekenhuizen verbruiken enorm veel elektriciteit. Dit is een gevolg van de omvang, het grote aandeel medische en klimaatinstallaties en de (in tegenstelling tot kantoren) 24 uurs bezetting. Het opwekken van energie om die zelf te verbruiken lijkt dus geen probleem. Het uitgangspunt bij een businesscase is echter dat deze rendabel is. Daarom moet de investering terugverdiend worden met de besparing op elektriciteit. Voor een particulier gaat het om zo’n 20 cent per kWh. De kale stroomprijs is ongeveer 4 tot 6 cent inclusief BTW. Daarbovenop komt 14,25 cent inclusief BTW aan energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Op iedere niet afgenomen/teruggeleverde kWh wordt op die manier 20 cent verdiend.

De grootste uitdaging voor ziekenhuizen

Het hoge stroomverbruik van een ziekenhuis levert een totaal ander plaatje op. Omdat zij vaak miljoenen kWh aan elektriciteit afnemen, geldt een ander belastingtarief. Boven de 50.000 kWh neemt het tarief voor energiebelasting en ODE af tot zo’n 2,28 cent. Wanneer ziekenhuizen meer dan 10 miljoen kWh gebruiken (wat niet uitzonderlijk is) geldt voor alle kWh boven de 10 miljoen zelfs maar 0,09 cent belasting. In Nederland is het niet de vervuiler die betaalt. Om op jaarbasis zoveel kWh uur volledig duurzaam op te kunnen wekken is het dak van een ziekenhuis nooit groot genoeg. De meeste ziekenhuizen zijn gerealiseerd als hoogbouw, waardoor er per m² gebruiksoppervlakte een klein dakoppervlak beschikbaar is. Daarnaast is het dak deels bezet met luchtbehandelingsinstallaties. Het is uiteraard wel mogelijk om een deel van het elektriciteitsverbruik zelf op te wekken. Zelfs op een rendabele manier.

Subsidie voor een haalbare businesscase

Om de verduurzaming van de energieopwekking van Nederland te stimuleren heeft de overheid de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie in het leven geroepen. Deze kent zes categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. Wind op Zee is een aparte categorie. Voor zonnepanelen geldt, dat deze vallen onder ZON SDE+ en waarbij voor hernieuwbare elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van meer dan 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting subsidie kan worden toegekend. Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. Die daarbij gezien de omvang van het energieverbruik ook nog eens ongunstig uit zou vallen.

Hoe werkt de SDE subsidie

De SDE subsidie zorgt voor additionele inkomsten naast de besparing op de inkoop van energie. Binnen de ZON SDE+ wordt onderscheid gemaakt van installaties met een piekvermogen tussen de 15 kW en 1 MW en die van meer dan 1 MW. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor de kleine en de grote installaties. De inkomsten uit de SDE+ subsidie zorgen voor een ander financieel plaatje. Naast de besparing op het elektriciteitsverbruik komen per geproduceerde kWh daarbij extra inkomsten uit de SDE+. Het totaal van deze opbrengsten kan voldoende zijn om de investering te dekken en een gezond financieel rendement te halen.

Wel of niet rendabel?

Finance Ideas kan voor u doorreken of met SDE+ subsidie een rendabele businesscase ontstaat. Uiteraard zijn er ook andere businesscases mogelijk waarbij verduurzaming centraal staat. Heeft u een aanbieding gehad van een commerciële partij die uw ziekenhuis wil voorzien van zonnepanelen?  Wilt u als ziekenhuis uw CO2-uitstoot verlagen en afstappen van het gebruik van gas voor de opwekking van warmte en elektriciteit? Overweegt u de mogelijkheden rondom zonnepanelen of ziet u meer potentie in het gebruik van de bodem voor warmte- en koudeopslag? Als verduurzaming van het energieverbruik het doel is, zijn er altijd diverse alternatieve businesscases, die mogelijk een beter financieel rendement leveren dan het basisscenario.

Meer weten over het proces van een business case of een second opinion?

Een businesscase kan bijdragen aan interne besluitvorming bij o.a. investeringen en aan de communicatie naar stakeholders zoals de Raad van Toezicht. De uitwerking van de businesscase verschaft alle informatie om een goede analyse te kunnen maken van uw organisatie en een oordeel te kunnen vormen over de gevraagde financiering. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw businesscase of een second opinion op een bestaande? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs, zij denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw businesscase

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...