Einde renteverhogingen lijkt in zicht, mede dankzij dalende inflatieCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij

  • Inflatie in Eurozone en Nederland daalt sinds piek in september/oktober 2022
  • De ECB verhoogt de depositorente in februari 2023 met 0,50 procentpunt, maar einde van rentestijgingen lijkt in zicht
  • 10-jaars EUR marktrente bedraagt 2,90% en is volatiel geweest in de afgelopen maanden
  • De Fed voert renteverhoging van 0,50 procentpunt door tot 4,75-5,00%
  • Aandelenbeurzen stegen fors in januari 2023 vanwege lagere inflatiecijfers

Inflatie blijft dalen in Eurozone, Nederland en VS, kerninflatie relatief hoog

De inflatie in Nederland is gedaald van een piek van 17,1% in september naar 11,0% in december 2022. In december kwam de inflatie in de Eurozone uit op 9,2%, ook een verdere daling ten opzichte van het recordniveau van 10,6% in oktober. In beide gevallen waren lagere energieprijzen de belangrijkste oorzaak voor de daling van de inflatie, al blijft de kerninflatie hoog met 5,2%. De meest recente ECB-prognoses gaan uit van een inflatie van 5,9% voor 2023 en 2,7% voor 2024. In de Verenigde Staten daalde de inflatie voor de zesde maand op rij naar 6,45% in december.

Maandelijkse inflatiecijfers

Bron: Eurostat

Weer renteverhoging door ECB, einde van rentestijgingen lijkt in zicht

De Europese Centrale Bank heeft vanwege de hogere inflatie in februari wederom de rente verhoogd, ditmaal met 0,50 procentpunt. Hierdoor bedraagt de depositorente nu 2,50%. Dit is al de vijfde grote verhoging van de depositorente sinds juli 2022; 0,50% in juli, 0,75% in september en oktober en 0,50% in december en februari. Een verdere verhoging van de rente met 0,50% in maart is al aangekondigd door de ECB om de inflatie verder tegen te gaan. De markt verwacht dat de depositorente zal pieken naar ca. 3,50% in het komende jaar.

ECB verkleint daarnaast vanaf maart 2023 haar balans met € 15 mld per maand ten opzichte van een huidige balansgrootte van ca. € 8.000 mld.

In Europa is de langdurige rente licht gestegen na de aankondiging van de renteverhoging tot een niveau van 2,90% voor de 10-jaars EUR IRS. Verder is het opvallend dat de rentecurve inverse blijft; de 20-jaars EUR IRS ligt op een lager niveau dan de 10-jaars EUR IRS.

10 jaars EUR IRS - spot rates

Laatste update 8/2/2023, Bron: Refinitiv Eikon

Fed voert in februari wederom renteverhoging door

De Fed heeft de basisrente met 0,25 procentpunt verhoogd. Hierdoor bedraagt de depositorente nu 4,50-4,75% ten opzichte van 0,00-0,25% in begin 2022. Bestuursleden van de Fed houden rekening met een verdere stijging van de beleidsrente tot 5,00-5,25% in 2023. Daarmee lijkt ook wat betreft de Fed het einde van de rentestijgingen in zicht.

Veranderingen in de inflatieverwachtingen en rente vanuit de centrale bank hebben ook effect op de koersen van staatsobligaties en aandelenbeurzen. De rente voor 10-jaars staatsobligaties nam toe in lijn met de hogere beleidsrentes in Europa. De aandelenbeurzen laten een forse stijging zien in januari 2023, vanwege het sentiment dat er licht is aan het einde van de tunnel van renteverhogingen.

10 jaars staatsobligaties en rendement aandelen

Laatste update 8/2/2023, Bron: Refinitiv Eikon

Wat betekent dit allemaal voor u?

De volatiele rentestanden brengen een grotere onzekerheid met zich mee voor meerjarenplannen en businesscases. Langere tijd zijn we gewend geraakt aan lage renteniveaus. De recente ontwikkelingen geven echter aan dat het belangrijk blijft om rekening te houden met een voldoende hoge onzekerheidsmarge in de rente bij de doorrekening van businesscases. Verder is dit een goed moment voor zorginstellingen om het gebruik van rentederivaten te overwegen.

Heeft u behoefte om te bespreken wat dit voor uw zorginstelling betekent? Neem contact op met Maarten van den Broek of stel uw vraag via onderstaand contactformulier. Uiteraard kunnen wij ook met de overige voorwaarden meekijken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw meerjarenplannen of businesscase

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...