Engagement met beursgenoteerde vastgoedfondsenCategorie Institutionele beleggers

Onderwerpen , , ,

Het belang van ESG factoren binnen de beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen neemt al geruime tijd toe. Vanaf 13 januari jl. zijn pensioenfondsen zelfs bij wet verplicht om ESG op te nemen in de beleggingsbeginselen[1]. Binnen de beleggingscategorie vastgoed heeft de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé benchmark op het gebied van ESG. GRESB scoort vastgoedfondsen en -portefeuilles op een breed spectrum aan factoren en maakt met een totaalscore inzichtelijk wat de ESG prestatie van een vastgoedfonds of -portefeuille is.

In 2017 nam iets meer dan de helft van alle internationale beursgenoteerde vastgoedfondsen deel aan GRESB. Om een beter inzicht te krijgen in de ESG prestaties van pensioenbeleggingen in vastgoed is het wenselijk dat het aantal GRESB deelnemers stijgt. Drie Nederlandse pensioenfondsen besloten om te engagen met de niet-deelnemers. Finance Ideas schreef ruim 200 beursgenoteerde vastgoedfondsen aan met het verzoek om GRESB deelnemer te worden.

Inzicht in ESG prestaties van de index? Voeg GRESB rapportages samen

Pensioenfondsen en verzekeraars met een passieve beleggingsfilosofie en een wereldwijd gespreide vastgoedportefeuille beleggen doorgaans in (een variant van) de ‘EPRA NAREIT Developed Real Estate Index’. Deze index volgt de prestaties van vastgoed in de ontwikkelde economieën en bevat om en nabij 350 beursgenoteerde vastgoedfondsen. Door te beleggen in een dergelijke index bereik je een grote spreiding over landen en vastgoedsectoren. Bovendien doe je dit met een minimale inspanning en dus tegen lage kosten. Het verkrijgen van inzicht in de ESG prestaties van de vastgoedfondsen en hun vastgoedobjecten in al die landen en sectoren is een lastiger verhaal. Door het samenvoegen van GRESB rapportages van de vastgoedfondsen in de index kan een beeld van de totale ESG prestaties gevormd worden. Deelname van (bijna) alle fondsen is dan wel een vereiste om een uitspraak te doen over de ESG prestatie van de index als geheel.

De opdracht: engagen met de niet deelnemende vastgoedfondsen

Binnen Nederland nemen vrijwel alle vastgoedfondsen en -portefeuilles deel aan GRESB. Internationaal gezien is de deelname echter minder groot. Gewogen naar omvang nam in 2017 ongeveer 55% van de beursgenoteerde vastgoedfondsen in de bovengenoemde index deel aan deze ESG benchmark. Drie Nederlandse pensioenfondsen die beleggen door middel van deze index vinden dit percentage te laag. Zij vroegen Finance Ideas om te engagen met de niet deelnemende vastgoedfondsen.

Het doel en het effect van de engagement activiteiten

Het primaire doel van de engagement was het vergroten van de deelname en daarmee het inzicht in de ESG prestaties van de vastgoedfondsen. Een positief neveneffect van de vergrootte deelname is de verbetering van de ESG prestatie an sich. Fondsen hebben door deelname namelijk aandacht voor de specifieke ESG factoren waarop GRESB scoort en worden geprikkeld om deze factoren te implementeren en verbeteren. ‘What get’s measured, get’s managed’.

Het resultaat van de engagement activiteiten

Het resultaat van de gepleegde engagement is moeilijk te kwantificeren. Feit is dat ten opzichte van 2017 het totaal aantal deelnemende vastgoedfondsen binnen de index met 13 is gestegen. De deelname gemeten naar omvang steeg van 55% in 2017 naar 58% in 2018. Het is moeilijk te zeggen hoeveel vastgoedfondsen daadwerkelijk over de streep zijn getrokken door de engagement en hoeveel fondsen reeds van plan waren deel te nemen aan GRESB. Van twee fondsen weten we vanuit de mailwisseling dat zij als gevolg van de engagement deelnemen. Engagen met vastgoedfondsen heeft dus effect, al is dit effect minder makkelijk meetbaar. Ook dit jaar zal Finance Ideas namens haar klanten engagen met vastgoedfondsen om het inzicht in de ESG prestaties te verhogen.

Wilt u meer weten over het implementeren van engagement in uw beleggingsportefeuille?

Heeft u vragen over deze opdracht of wilt u sparren over de mogelijkheden voor het implementeren van engagement? Het ESG team van Finance Ideas ondersteunt uw organisatie graag bij de implementatie van ESG in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met ons team, zij denken graag met u mee. Wilt u meer weten over de effecten en de verschillende manieren waarop u engagement kunt implementeren? Bekijk dan de tips van onze adviseurs.

[1] Artikel 3:267a, lid 1c van de Wet op Financieel Toezicht

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...