Green Deal: concrete afspraken verduurzaming in de zorgCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Op 15 mei is een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgesloten. In Amersfoort hebben 32 organisaties de deal getekend. Het is de tweede keer dat partijen zich committeren aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland.

Waarom is de Green Deal belangrijk?

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Minstens vijf procent van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Te veel CO2-uitstoot heeft een negatieve impact op de leefomgeving en leidt ertoe dat uiteindelijk mensen meer zorg behoeven. Dit leidt als het ware tot een vicieuze cirkel in de zorg. Om die reden zijn verschillende brancheorganisaties in de zorg een initiatief gestart om de zorg te verduurzamen.

Green Deal reeds in 2015 gestart

Dit leidde in oktober 2015 tot de formering van de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame zorg’. Met als doel om de kwaliteit, toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de zorg te verhogen en tegelijk de footprint van de zorgverlening te verlagen. Kennis delen en duurzame bedrijfsvoering op de agenda zetten waren het startpunt van deze Green Deal. Daarnaast wilden de ondertekenaars dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een aanvang zouden hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ondanks dat de populariteit van een duurzaam zorgklimaat is toegenomen de afgelopen drie jaar, is deze doelstelling maar voor de helft behaald. Het gebrek aan draagvlak en bewustwording binnen de organisatie worden gezien als voornaamste redenen hiervoor.

Green Deal 2018 bevat concrete afspraken

Om de duurzaamheid in de zorg vaart bij te zetten worden de afspraken rondom de eerste Green Deal geconcretiseerd in de vervolg Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. De eerste Green Deal stond vooral in het teken van stimuleren, bewustwording en instellingen aan de slag krijgen. De vervolgdeal sluit aan op de ambities van het rijksbeleid en streeft ernaar om de gehele sector mee te krijgen. De insteek blijft hetzelfde maar vanaf heden moeten de afspraken tot daden en resultaten leiden. Green Deal 2018 bevat vier concrete doelen:

  1. 49% reductie in Co2-uitstoot in 2030
  2. Circulair werken
  3. Medicijnresten uit afvalwater
  4. Gezond makende leefomgeving

Kennis en ervaringen delen van groot belang

Bij het realiseren van de doelen wordt ook verwacht dat brancheorganisaties en overheden een actieve rol innemen. Zij moeten zorginstellingen stimuleren actie te ondernemen, ondersteunen met kennis en het onderling uitwisselen van informatie stimuleren.

De individuele zorgaanbieders die meedoen aan de Green Deal kunnen concreet laten zien welke maatregelen zij treffen en dat zichtbaar maken met het keurmerk Milieuthermometer Zorg of het certificaat BREAAM. Daarnaast speelt het delen van Best Practices een belangrijke rol. De Green Deal verbindt duurzaamheid en de (landelijke) doelstellingen die hierbij horen met de corebusiness van de gezondheidszorg. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gezond makende leefomgeving en een gezonde toekomst voor de zorg in Nederland.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over verduurzaming in de zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...