Groene obligaties: de weg naar een duurzame toekomst?Categorie Institutionele beleggers, Zorginstellingen

Onderwerpen

Met de wereldwijd groeiende zorgen over het klimaat en de onomkeerbare schade die wordt toegebracht aan ons ecosysteem, neemt de vraag naar duurzame financiële instrumenten sterk toe. De laatste jaren zijn er dan ook meerdere financiële producten ontstaan die zich toespitsen op een verduurzaming van de economie. Eén van deze producten is de groene obligatie. Grote kans dat u er al eens van heeft gehoord. Instellingen zoals ABN Amro en Schiphol hebben reeds een groene obligatie uitgegeven. APG belegt volop in dit nieuwe product en politiek Den Haag vraagt zich al enige tijd af waar de groene staatsobligatie blijft. De groene obligatie biedt interessante perspectieven om duurzame projecten te financieren en lijkt daarin succesvol te zijn, zoals blijkt uit de sterke groei van de markt. In dit artikel nemen wij u mee in de wereld van de groene obligaties.

Wat is een groene obligatie?

Een groene obligatie is vergelijkbaar met een ‘traditionele’ obligatie met één belangrijk verschil: de middelen die voortkomen uit de uitgifte van de obligatie worden alleen ingezet voor duurzame projecten. Deze projecten kunnen variëren van grootschalige windmolenparken tot de verduurzaming van sociale woningbouw. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat een groene obligatie als zodanig wordt bestempeld door de uitgever van de obligatie (risico van ‘greenwashing’).

De eerste groene obligatie werd in 2007 door de European Investment Bank uitgegeven. Tot 2012 maakten enkel agentschappen en supranationale organisaties deel uit van de markt. Daarna traden zowel bedrijven als staten toe tot de markt en werd het startschot gegeven voor exponentiële groei. Onderstaande figuur geeft deze ontwikkelingen weer.

Wat zijn de redenen om een groene obligatie uit te geven?

Voorstanders van groene obligaties onderstrepen de voordelen die verbonden zijn aan de uitgifte van deze producten. Zo trekt de uitgifte van een groene obligatie investeerders met een duidelijke duurzaamheidsambitie aan. Ten tweede toont onderzoek aan dat groene obligaties uitgegeven worden tegen een lagere rentemarge dan traditionele obligaties met dezelfde kenmerken. Tot slot kan de uitgifte van een groene obligatie een positieve bijdrage leveren aan de reputatie van de uitgever.

Greenwashing

Er zijn dus goede redenen om groene obligaties uit te geven. Feit is echter dat er op dit moment geen wet- en regelgeving bestaat over het bestempelen van een obligatie als groen. Dit baart investeerders zorgen, aangezien dit het risico op ‘greenwashing’ (het presenteren van een project als duurzaam terwijl dit eigenlijk niet het geval is) aanzienlijk vergroot. Zo zijn er voorbeelden van uitgevers die ‘schone’ kolencentrales financieren door middel van groene obligaties, of bedrijven die niet rapporteren over de daadwerkelijke aanwending van de middelen die verkregen zijn door middel van de groene obligatie.

Het belang van certificering

Onvolledige informatie tussen uitgevers en investeerders en gebrek aan standaardisatie liggen ten grondslag aan dit probleem. Om duidelijkheid te verschaffen omtrent het begrip ‘groen’, zijn er een aantal initiatieven in het leven geroepen die investeerders houvast bieden. Zo zorgt het uitgeven van een obligatie volgens de normen van de green bond principles voor standaardisatie omtrent geschikte projecten, het beheer van de aangewende gelden en rapportage over de financiering van de betreffende projecten.  Verder is niet-financiële rapportage cruciaal om de kwaliteit van de groene obligatie te waarborgen. Een jaarlijks rapport over de niet-financiële invloed van de uitgifte, bijvoorbeeld vermeden CO2-uitstoot, geeft investeerders en beleidsmakers een transparant beeld en biedt de mogelijkheid om de duurzaamheidsprestaties van obligaties te vergelijken.

Veruit de meeste zekerheid over de kwaliteit van de uitgifte van een groene obligatie wordt geboden door het Climate Bonds Certificate. Door middel van een dergelijk certificaat is er zekerheid over de aanwending van de middelen en de positieve duurzame invloed van de gefinancierde projecten. In het geval van gecertificeerde obligaties dient deze rapportage  altijd te worden bevestigd door een externe partij.

Meer weten over de kansen van groene obligaties?

De lage rentemarges van groene obligaties bieden interessante kansen voor institutionele beleggers. De jonge leeftijd van de markt en het gebrek aan standaardisatie zorgen voor veel complexiteit voor potentiële investeerders. Heeft u vragen over de voordelen of wilt u sparren over uw mogelijkheden? Finance Ideas heeft een gespecialiseerd ESG team die uw bestuur, beleggingscommissie en/of bestuurbureau kan ondersteunen bij de implementatie van ESG in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met ons team, zij denken graag met u mee.

Dit artikel is geschreven door  Tom Bour en Wouter Geerlings

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over groene obligaties

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...