Scriptie: Groene obligaties: Financiering van de toekomst, of gewoon greenwashing?Categorie Institutionele beleggers

Onderwerpen ,

Groene obligaties: Financiering van de toekomst, of gewoon greenwashing?

Met deze onderzoeksvraag heb ik mij de afgelopen maanden bij Finance Ideas beziggehouden. De toenemende druk op het bedrijfslezen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om duurzaamheids-ambities te realiseren heeft geleid tot de introductie van de groene obligatie. Een groene obligatie is een obligatie waarvan de verkregen financiering alleen gebruikt mag worden voor vooraf vastgestelde, duurzame projecten. De markt voor groende obligaties groeit hard: de totale omvang was 2007 nog minder dan een miljard dollar, waar deze op dit moment een omvang heeft van ruim 534 miljard dollar.

De relatief jonge leeftijd van de markt betekent dat er nog maar weinig bekend is over de motieven van de investeerders in groene obligaties: zijn dit investeerders die daadwerkelijk duurzame projecten willen financieren, of maakt dit voor de investeerder niet uit. Het is denkbaar dat een investeerder alleen zijn of haar duurzaamheid wil signaleren en dus alleen waarde hecht aan het groene label van de obligatie (greenwashing).

Een unieke dataset

Bestaand onderzoek naar de prijs van groene obligaties maakt geen onderscheid tussen de kwaliteit van deze obligaties. Echter, de documentatie van groene obligaties kent grote onderlinge verschillen. Sommige obligaties maken geen belofte met betrekking tot de bestemming van de door uitgifte verkregen financiering, terwijl andere uitgevers deze allocatie structureel rapporteren. Daarbij zijn enkele obligaties ook voorzien van een externe audit of een certificaat.

Om te analyseren of investeerders om de daadwerkelijke duurzaamheid van een groene obligatie geven heb ik, samen met Wouter Geerlings, een unieke dataset gecreëerd. Deze dataset houdt niet alleen de financiële informatie van groene obligaties bij, maar bevat ook informatie met betrekking tot de niet-financiële documentatie van de obligatie. Hierdoor wordt het kwaliteitsverschil van duurzaamheids-informatie tussen groene obligaties in kaart gebracht. Als investeerders voor duurzaamheid gaan, en dus niet alleen om het label geven, veronderstel ik dat zij bereid zijn om rente (opbrengsten) op te geven om te kunnen investeren in groene obligaties waarvan de kans groter is dat de gefinancierde projecten daadwerkelijk aan duurzame groei bijdragen.

De bevindingen

Het belangrijkste resultaat van mijn onderzoek is dat de markt voor groene obligaties erg heterogeen is. Er bestaan grote verschillen in de duurzaamheids-rapportage van uitgevers. Investeerders vinden deze informatie waardevol: ze zijn alleen bereid om rente op te offeren om in groene obligaties te investeren als de duurzaamheid van deze obligaties ook daadwerkelijk traceerbaar is door middel van een externe consultant of audit.  De groene obligatie is dus geen eenvoudig marketingmiddel, maar een manier om duurzame investeringen te stimuleren.

Afstudeerstage Tom Bour

Mijn scriptie schrijven bij Finance Ideas is een van de beste keuzes die ik in mijn studententijd gemaakt heb. Tijdens je stage werk je niet alleen in een fijne omgeving, je krijgt ook veel steun van collega’s. Daarnaast krijg je de kans om mee te werken met verschillende projecten. Hierdoor heb ik de uit mijn onderzoek verkregen inzichten direct in de praktijk toe kunnen passen. –Tom Bour

Wil jij ook je afstudeerstage bij ons lopen?

Bekijk onze actuele afstudeerstages en neem contact op met onze recruiter via: telefoon: 030 – 232 0480 of e-mail: recruitment@finance-ideas.nl.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...