Scriptie: Groene obligaties – oplossing of hype?

, door


Categorie Institutionele beleggers

Onderwerpen ,

De groene obligatie is een voorbeeld van een financieel instrument welke erop is gericht om bij te dragen aan een oplossing voor de huidige klimaatproblematiek. Een groene obligatie is een obligatie waarvan de uitgever signaleert dat de opbrengsten alleen gebruikt worden voor de financiering van duurzame projecten. Als zodanig is de groene obligatie een manier voor bedrijven om de toenemende vraag naar dergelijke duurzame projecten te beantwoorden.

Deze relatief jonge markt – bedrijven zijn pas actief sinds 2012 – maakt een enorme groei door: sinds 2013 is de markt gegroeid van een omvang van 10 miljard dollar naar een omvang van 535 miljard dollar in begin 2019. Echter, de markt wordt gekarakteriseerd door grote verschillen in de definitie van ‘groen’. Iedere uitgever kan een obligatie als groen labelen, waardoor het mogelijk is dat uitgevers hun obligatie ‘greenwashen’: het onjuist als groen bestempelen van een obligatie en diens onderliggende projecten. De vraag rijst daardoor of de groene obligatie onterecht wordt gezien als een financiële oplossing voor de klimaatproblematiek.

Het onderzoek

Huidig onderzoek naar groene obligaties kijkt vooral naar waarderingsverschillen tussen groene obligaties en ‘normale’ obligaties, zonder verschil te maken in de kwaliteit van de groene obligaties. Het is echter mogelijk voor investeerders om de geloofwaardigheid van de groene obligatie te beïnvloeden middels rapportage of externe verificatie. In mijn thesis kijk ik of investeerders deze verschillen in de geloofwaardigheid van groene obligaties middels verificatie meenemen in hun waardering van de obligaties.

Samen met Tom Bour en Martijn Verberne creëer ik een dataset om deze verschillen in geloofwaardigheid zo accuraat mogelijk te meten. Deze dataset is uniek in haar documentatie omtrent de rapportage en externe verificatie van de duurzaamheid van de groene obligaties. Daarnaast bevat de dataset relevante financiële informatie. Vervolgens koppelen we de groene obligaties aan soortgelijke ‘normale’ obligaties om het verschil in opbrengsten te onderzoeken. De hypothese is dat investeerders bereid zijn om opbrengsten op te geven als zij meer zekerheid hebben dat hun investering terecht komt bij duurzame projecten.

De resultaten

De dataset bevestigd dat er grote verschillen zitten in de kwaliteit van de groene obligaties. Het onderzoek wijst uit dat investeerders zich bewust zijn van deze verschillen en deze verschillen in groene obligaties waarderen. Dit uit zich in een zogenaamde ‘green bond premium’: investeerders zijn primair bereid om opbrengsten op te geven wanneer zij de groene obligatie kunnen verifiëren middels een audit of een externe (duurzaamheids-) consultant. De resultaten zijn een eerste indicatie dat de markt voor groene obligaties een oplossing kan bieden voor de huidige klimaatproblematiek.

Afstudeerstage Wouter Geerlings

Finance Ideas bood mij een buitengewoon stimulerende en leerzame omgeving voor het schrijven van mijn scriptie. De fijne collega’s en goede faciliteiten hebben ervoor gezorgd dat ik met zekerheid kan zeggen dat ik het beste uit mijn scriptie heb gehaald. Daarnaast was het erg waardevol om mee te kunnen werken aan een verscheidenheid van projecten, waarbij ik vaak de kans kreeg om de resultaten van mijn onderzoek in de praktijk toe te passen. Ik kijk terug op een zeer verrijkende ervaring! –Wouter Geerlings

Wil jij ook je afstudeerstage bij ons lopen?

Bekijk onze actuele afstudeerstages en neem contact op met onze recruiter via: telefoon: 030 – 232 0480 of e-mail: recruitment@finance-ideas.nl.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...