NZa publiceert integrale tarieven langdurige zorgCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Integrale tarieven voor zorg en huisvesting zorginstellingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs de nieuwe ZZP tarieven voor 2018 bekend gemaakt. Anders dan voorgaande jaren worden zorginstellingen komend jaar bekostigd op basis van één integraal tarief voor zorg en huisvesting, in plaats van losse componenten (ZZP, NHC en NIC). Veel zorginstellingen vreesden een fikse korting door de herijking van huisvestingscomponent (NHC). Onder andere de rentecomponent binnen de vergoeding voor kapitaallasten is herzien, maar de effecten hiervan zijn minder extreem dan de meeste zorginstellingen vreesden.

Waar zijn de integrale tarieven op gebaseerd?

Zoals verwacht heeft de NZa de nieuwe integrale tarieven gedeeltelijk gebaseerd op de tarieven van de losse componenten van vorig jaar. Zo zijn de tarieven voor de zorgcomponent ten opzichten van vorig jaar geïndexeerd met 3,0%. De NHC en NIC zijn wel herijkt. Uit de Financiële Zorgthermometer 2017 Q1 bleek dat het merendeel van de zorginstellingen een flinke korting verwachtte op het NHC tarief – gemiddeld 5,0%. Uiteindelijke blijkt deze korting met 1,7% mee te vallen. De nieuwe rentecomponent is mede gebaseerd op onderzoek dat Finance Ideas voor de NZa heeft uitgevoerd. Een daling van de rente van 5,0% naar 4,65% leidt tot een eenmalige korting. Echter, de NZa rekent met een indexatie van 2,5% waardoor de daling enigszins wordt gecompenseerd. Bovendien hebben zorgkantoren aangegeven dat zij voor 2018 niet gaan onderhandelen over het NHC gedeelte binnen het integrale tarief.

Ontwikkelingen van de tarieven binnen de langdurige zorg

Per saldo lijken de totale maximum tarieven ten opzichte van vorig jaar met iets meer dan 2% te stijgen. Ter illustratie heeft de NZa de normatieve opbouw van het integrale tarief bijgevoegd. Zie onderstaande tabel voor de ontwikkeling van de tarieven van de meest voorkomende prestaties binnen de langdurige zorg ten opzichte van vorig jaar.

Tabel 1: Ontwikkeling tarieven meest voorkomende prestaties per deelmarkt

Prestatie Loon- en materieel (1) NHC NIC (2) Totaal tarief
4VV +3,0% -1,7% +5,6% +2,1%
5VV +3,0% -1,7% +4,7% +2,3%
VG3 +3,0% -1,7% +5,5% +2,1%
VG6 +3,0% -1,7% +5,4% +2,4%
LG4 +3,0% -1,7% +4,8% +2,2%
LG6 +3,0% -1,7% +5,5% +2,3%
GGZ 5B +3,0% -1,7% +4,6% +2,2%
GGZ 6B +3,0% -1,7% +4,6% +2,4%

(1) De zorgcomponent is ten opzichte van 2017 fors verhoogd door een sterke stijging in de personeelslasten en een inhaalindexatie over 2017. Materiële en personele kosten zijn in 2017 sterker gestegen dan verwacht.

(2) De normatieve inventaris component (NIC) stijgt fors doordat het rentetarief gelijk is getrokken aan de NHC. Doordat de vergoeding slechts een beperkt onderdeel van de het integrale tarieven betreft, is de totale impact gering.

Bekijk ook de publicatie NZa over de tarieven zorgzwaartepaketten 2018.

Meer weten over dit onderwerp?<

Wilt u weten wat deze wijzigingen rondom de vermogenskostenvergoeding binnen de NHC voor u betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...