Renteschommelingen als gevolg van monetair beleidCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

De afgelopen jaren zijn de rentes tot historisch lage waarden gedaald, met negatieve korte marktrentes tot gevolg. Toch denkt men dat de rente zijn recordlaagte nadert (of al heeft bereikt). Althans, dat is de verwachting op basis van verscheidene ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zien we in de Verenigde Staten en wat zijn de verwachtingen voor ons in de komende periode?

Renteontwikkeling in Verenigde Staten normaliseert

In de Verenigde Staten is de FED de rentes al enige tijd aan het normaliseren. De oorzaak hiervan is te herleiden naar de economische groei die de V.S. de afgelopen jaren doormaakt. Hierbij komt dat het gewenste inflatiecijfer van omennabij twee procent alweer overschreden is (2.5 procent). Deze ontwikkeling begint ook in het eurogebied langzaam maar zeker gestalte te krijgen. De lange rentes noteren al enige tijd niet meer rond hun recordlaagtes. Ter illustratie laat de figuur hieronder de 3-Maands Euribor t.o.v. de 10-Jaars IRS over de afgelopen 20 jaar zien. Daarnaast is de Europese economische situatie de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit werd nogmaals bevestigd door ECB dat in juni 2018 aangaf in toenemende mate te vertrouwen op positieve economische resultaten. Dit zal zich dan uiteindelijk ook vertalen in hogere inflatiecijfers. De raad communiceerde dan ook dat de normalisering van het monetair beleid vanaf het najaar van 2018 zal starten, indien de uitgesproken verwachting over de economische resultaten uitkomt.

3 maands Euribor en 10 jaars IRS

Het effect van de stijgende Italiaanse rente

Tekenend voor de onberekenbaarheid van de markt was de stijging van de Italiaanse rente begin dit jaar. Deze ontwikkeling kwam voort uit de toenemende ongerustheid over de nieuwe Italiaanse regering ten aanzien van de euro. Het gevolg was dat de Italiaanse risicopremies stegen, waardoor het renteverschil met de andere Europese landen werd vergroot.

Wat is de verwachting voor de renteontwikkeling de komende tijd?

Kijkend vanuit verschillende perspectieven, verwacht de markt dat de FED de komende periode de rentes verder zal gaan normaliseren. In een persbericht van november jongstleden zei FED-voorzitter Jerome Powell het volgende: “De rentes zijn nog altijd laag in historisch perspectief, en zij blijven net onder de brede range van verwachtingen van het niveau dat als neutraal wordt gezien voor de economie, dat wil zeggen dat de rentes de groei niet versnellen of vertragen”. Echter, dient de FED hierin enige voorzichtigheid in acht te nemen volgens ING en ABN AMRO. ABN AMRO geeft in hun rentevisie aan dat alhoewel de FED van plan is nog vijf renteverhogingen door te voeren tot eind 2020, dit aan de hoge kant lijkt. Dit komt voort uit het gegeven dat vijf renteverhogingen een recessie in gang zouden kunnen zetten. Daarnaast merkt Rabobank op dat op basis van de FED futures de markt slechts op twee renteverhogingen rekent voor volgend jaar in plaats van de aangegeven vier renteverhogingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...