In 2023 waarschijnlijk een hoger dan verwachte ECB-renteCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij

  • Inflatie in Eurozone laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien;
  • De ECB verhoogt de depositorente in december 2022 met 0,50 procentpunt;
  • Financiële markten verrast door waarschijnlijke stijging van ECB depositorente tot hoger dan 3,00% in 2023;
  • 10-jaars EUR marktrente stijgt tot 2,90% na een eerdere daling van de rente sinds oktober 2022;
  • De Fed voert renteverhoging van 0,50 procentpunt door tot 4,25-4,50%.

Inflatie in Eurozone laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien

De inflatie in Nederland is gedaald van een piek van 17,1% in september naar 11,3% in november 2022. Over november kwam de inflatie in de Eurozone uit op 10,1%, ook een lichte daling ten opzichte van het recordniveau van 10,6% in oktober. In beide gevallen waren lagere energieprijzen de belangrijkste oorzaak voor de daling van de inflatie in november. De meest recente ECB-prognoses gaan uit van een inflatie van 6,3% voor 2023, 3,4% voor 2024 en 2,3% voor 2025. Dit is een verhoging van de ramingen ten opzichte van vorige maand. In de Verenigde Staten daalde de inflatie voor de vijfde maand op rij naar 7,1% in november.

Inflatie in Eurozone

Bron: Eurostat

Markt verwacht ECB-depositorente van minimaal 3,00%

De Europese Centrale Bank heeft vanwege de hogere inflatie in december 2022 wederom de rente verhoogd, ditmaal met 0,50 procentpunt. Hierdoor bedraagt de depositorente nu 2,00%. De 0,50 procentpunt stijging is lager dan de twee 0,75 procentpunt renteverhogingen eerder dit jaar. De ECB maakte echter duidelijk dat dit niet gezien moet worden als de aanzet tot een ander monetair beleid, omdat “de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen om [..] een tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van 2% op middellange termijn te verzekeren”. De financiële markten hielden eerder rekening met de stijging van de depositorente tot 2,50-2,75%. Maar naar aanleiding van het besluit en de toelichting vorige week wordt nu rekening gehouden met een depositorente van hoger dan 3,00%.

In Europa is de langdurige rente gestegen na de aankondiging van de renteverhogingen op 15 december 2022, na een daling van de rente sinds oktober.

10 jaars IRS

Laatste update 17/12/2022, Bron: Refinitiv Eikon

Fed voert in december wederom renteverhoging door

De Fed heeft de basisrente met 0,50 procentpunt verhoogd. Hierdoor bedraagt de depositorente nu 4,25-4,50% ten opzichte van 0,00-0,25% in begin 2022. Verder heeft de Fed aangegeven dat verdere verhogingen van de rente gepast zijn. Bestuursleden van de Fed houden rekening met een verdere stijging van de beleidsrente tot 5,1% in 2023, een halve procentpunt hoger dan gedacht in september.

Veranderingen in de inflatieverwachtingen en rente vanuit de centrale bank hebben ook effect op de koersen van staatsobligaties en aandelenbeurzen. De rente voor 10-jaars staatsobligaties nam toe in lijn met de hogere inflatiecijfers en beleidsrentes. De aandelenbeurzen laten een correctie zien van meer dan 10% in 2022 en daalden sterk na de ECB aankondiging op 15 december jl.

rente voor 10-jaars staatsobligaties

Laatste update 17/12/2022, Bron: Refinitiv Eikon

Wat betekent dit voor u?

De volatiele rentestanden brengen een grotere onzekerheid met zich mee voor meerjarenplannen en businesscases. Langere tijd zijn we gewend geraakt aan lage renteniveaus. De recente ontwikkelingen schudden ons allemaal weer wakker. Het is belangrijk om rekening te houden met een onzekerheidsmarge in de rente bij de doorrekening van businesscases. Is deze wel hoog genoeg?

Het is ook een goed moment om het gebruik van rentederivaten te overwegen. Heeft u behoefte om te bespreken wat dit voor uw zorginstelling betekent? Neem contact op met Maarten van den Broek of stel uw vraag via onderstaand contactformulier. Uiteraard kunnen wij ook met de overige voorwaarden meekijken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw meerjarenplanning

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...