Ook verhuurders vragen uw kredietwaardigheid opCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Woningcorporaties en beleggers hebben steeds meer zorgvastgoed in hun portefeuille. Zo heeft 81 procent van de corporaties zorgvastgoed in de portefeuille en betreft 4,3 procent van alle corporatiewoningen een zorgwoning.  

Andersom betekent dit dat minimaal een derde van alle zorginstellingen in meer of mindere mate vastgoed huurt bij een corporatie. Dit betreffen met name verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), waar minimaal 40 procent van de instellingen vastgoed huurt. Onder de instellingen in de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ligt dit aandeel lager met respectievelijk 20 en 11 procent.

Risicoprofiel zorginstellingen afgelopen jaren fors toegenomen

Door de afschaffing van het bouwregime en de introductie van prestatiebekostiging is het risicoprofiel van zorginstellingen de afgelopen jaren fors toegenomen. Voor verhuurders van zorgvastgoed is het daarom van groot belang zicht te hebben op de risico’s die door de wijzigingen in het zorgstelsel op hen afkomen. Middels ZorgRating kunnen zij de kredietwaardigheid van hun huurders opvragen. Mogelijk ook die van u als hurende partij.  

ZorgRating brengt jaarlijks de financiële positie van zorginstellingen in kaart. Afgelopen maand is voor het 10e jaar op rij de ZorgRating beschikbaar gekomen. De resultaten van de benchmark 2019 laten zien dat zorginstellingen hun financiële positie de afgelopen jaren hebben weten te verbeteren maar dat er grote financiële en operationele verschillen bestaan tussen zorginstellingen binnen de verschillende deelsectoren. De ZorgRating benchmark brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van ongeveer 900 zorginstellingen in kaart. Wilt u weten waar uw zorginstelling staat ten opzichte van de markt? Vraag hier een individuele rating aan.

Hoe zijn deze resultaten opgebouwd?

In ZorgRating staat een matrix centraal met daarin vier kwadranten die een feitelijk oordeel vellen over zowel de financiële als operationele performance van een zorginstelling ten opzichte van een referentiegroep van zorginstellingen in dezelfde deelsector, de benchmark. Deze vier kwadranten zijn:

  • Gezond: Zowel de financiële score als de operationele score zijn bovengemiddeld
  • Verkoudheid: De financiële score is bovengemiddeld en de operationele score is beneden gemiddeld
  • Griep: De financiële score is beneden gemiddeld en de operationele score is bovengemiddeld
  • Longontsteking: Zowel de financiële score als de operationele score zijn beneden gemiddeld

Figuur 1 geeft de positionering van alle VVT-, GHZ- en GGZ-instellingen weer waarbij 26,7 procent van de instellingen zich bevindt in het minst gunstige kwadrant ‘longontsteking’.

VVT/GHZ/GGZ-instellingen en hun respectievelijke positie in de ZorgRating-matrix (2018)
Figuur 1: VVT/GHZ/GGZ-instellingen en hun respectievelijke positie in de ZorgRating-matrix (2019)

Verpleging en verzorging

De V&V-sector is het sterkst vertegenwoordigd in het zorgvastgoedlandschap. Deze sector werd in de afgelopen jaren gekenmerkt door financiële tekorten, maar recente cijfers tonen aan dat de financiële gezondheid van deze deelsector aan het verbeteren is.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kent de beste financiële uitgangspositie, zoals eerder werd aangetoond. Ruim dertig procent van de gehandicaptenzorginstellingen bevindt zich in het kwadrant ‘gezond’. Dit is iets hoger dan de 29 procent van de V&V-sector en ruim hoger dan de slechts zeven procent gezonde GGZ-instellingen.

Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg is al een aantal jaren financieel erg fragiel. De kredietwaardigheid ten opzichte van de andere deelsectoren ligt aanzienlijk lager. Ook dit jaar is de kredietwaardigheid verder afgenomen. Bijna één derde van de deelsector valt in de categorie ‘zwakke kredietwaardigheid’ en kent daarmee een ZorgRating van B+ of lager. 25,2 procent van de instellingen valt in het minst gunstige kwadrant ‘longontsteking’. 

Over ZorgRating

De ZorgRating benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd door Finance Ideas en brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van ongeveer 900 zorginstellingen in kaart. In één oogopslag een vergelijking van de financiële prestaties en kredietwaardigheid van zorginstellingen in Nederland. Door zestien financiële en operationele ratio’s te berekenen en te wegen tot een individuele ZorgRating, is het mogelijk zorginstellingen over de afgelopen vijf jaar met elkaar te vergelijken.

Meer over ZorgRating?

Heeft u vragen over deze resultaten? Of wilt u sparren met onze adviseurs over (de uitdagingen rondom) zorgvastgoed? Stel u vraag aan onze experts. Wilt u weten waar uw zorginstelling staat ten opzichte van de markt? Bekijk de voorbeeldrapportages van ZorgRating of vraag direct een rapportage aan.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...