10 veelgestelde vragen over de Energie Prestatie Vergoeding (EPV)Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Dit artikel is de eerste in een serie waarin wij de vele en uiteenlopende vragen van onze klanten bespreken. Voor ieder artikel kiezen we een relevant en actueel onderwerp waarvan we de veel gestelde vragen inclusief onze antwoorden publiceren. Met deze editie gaan we in op de EPV.

#1: Met welk doel is de EPV in het leven geroepen?

Het doel van de EPV is het mogelijk maken van grondige renovaties van gebouwen. Het verduurzamen van woningen vereist veelal een onrendabele investering. Het doel van de EPV is om verhuurders, middels een extra inkomstenbron, aan te sporen meer energiezuinige woningen te verhuren.

#2: Kan dat dan niet met de huur?

Vanwege het passend toewijzen dat in de Woningwet is opgenomen is het merendeel van de verhuringen gebonden aan de huurmaxima van de aftoppingsgrenzen (597 en 640 euro).

#3: Kan de EPV gebruikt worden voor iedere verduurzamingsmaatregel zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen?

Nee, daar is de regeling niet voor bedoeld. De EPV is bedoeld voor woningen met een compleet pakket aan duurzaamheidsmaatregelen waarbij:

  • de warmtevraag minder dan 50 kWh ² gebruiksoppervlakte (GBO) bedraagt;
  • er minimaal 15 kWh per m² GBO voor warm tapwater wordt opgewekt;
  • er minimaal 26 kWh per m² GBO voor gebruikersgebonden energiegebruik wordt opgewekt met een minimum van 1.800 kWh tot maximaal 2.600 kWh.

#4: Hoe worden de energieprestaties van de woning voor de EPV vastgesteld?

De beoordeling van de opgegeven energieprestaties dient door een gecertificeerd bureau te worden uitgevoerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijn (BRL 9500-01 en 05). Met het certificaat moet de woning worden afgemeld bij de overheid, pas dan mag de EPV in rekening gebracht worden.

#5: Is de EPV alleen voor NOM renovaties te gebruiken?

Nee, de EPV kan ook worden ingezet voor nieuwe woningen. De voorwaarden zijn voor nieuwbouw niet anders.

#6: Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?

De huurder en verhuurder en zijn in beginsel vrij in het bepalen van de hoogte van de energieprestatievergoeding. Wel is er een maximum gesteld aan de hoogte van de vergoeding, deze is gekoppeld aan de energieprestaties die worden uitgedrukt in de netto warmtevraag per m² GBO per jaar. Afhankelijk van de situatie kan deze oplopen tot € 1,42 per m2 per maand.

#7: Heeft het de EPV invloed op de huur?

Ja, wanneer er een EPV is overeengekomen met de huurder kan dit van invloed zijn op de huurprijs. Wanneer er sprake is van een EPV worden er minder punten aan de woning toegekend in het WWS. Wanneer de huur een percentage is van de maximaal redelijke huur, zal dus ook de werkelijke (streef)huur hierdoor kunnen wijzigen. Voor eengezinswoningen wordt het maximum aan WWS punten voor de EI afgetopt op 32 (was 44), voor meergezinswoningen is het aantal punten afgetopt op 28 (was 40).

#8: Hoe wordt de energielevering geborgd voor de huurder?

De verhuurder is verplicht om de huurder tenminste jaarlijks een overzicht te geven van de energieprestatie van de woning. Vaak wordt gekozen voor digitale monitoring op afstand, het is verstandig om de kosten die dit met zich mee brengt in ogenschouw te houden bij het bepalen van de gewenste hoogte van de EPV.

#9: Wat gebeurt er wanneer er meer energie wordt gebruikt dan er wordt opgewekt?

In dat geval betaalt de huurder de extra gebruikte energie aan het reguliere energiebedrijf. Als er minder wordt gebruikt, krijgt de huurder geld terug.

#10: Vormt de EPV onderdeel van het huurcontract?

Nee, hiervoor wordt een aparte overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst dienen een aantal onderdelen te worden opgenomen. Dit zijn:  de warmtevraag van de woonruimte, de hoeveelheid op te wekken duurzame energie voor warmte en voor het verbruik van de huurder.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de EPV

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...