Arrangeren financiering voor nieuwbouw op locatie QuaRijnCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Stichting QuaRijn richt zich op ouderen met een zorgbehoefte, variërend van lichte thuiszorg tot zware residentiele zorg in een verpleeghuisomgeving met specialistische kennis en behandelingsmogelijkheden. De locaties in Doorn vullen een belangrijke regionale zorgvraag in, met name gericht op mensen met dementie en met een specialistische zorgvraag. Het vastgoed van deze locaties is echter verouderd en toe aan vernieuwing, zodat QuaRijn haar belangrijke regionale rol als zorgverlener kan blijven vervullen. Hiertoe is QuaRijn voornemens nieuwbouw te ontwikkelen op haar locatie Het Zonnehuis. Het nieuwe Zonnehuis zal bestaan uit drie vrijwel identieke gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de alternatieve aanwendbaarheid in geval van een veranderende woon- en zorgvraag. Het Zonnehuis gaat plaats bieden aan 153 ouderen met een specialistische zorgbehoefte.

Investering voor 80% financieren met bancaire leningen

De wens van QuaRijn was om de investering voor circa 80% met een of meerdere bancaire leningen te financieren. Daarnaast heeft QuaRijn ook het WFZ aangeschreven om (deels) borging te verkrijgen. Finance Ideas heeft QuaRijn begeleid bij het onderhandelingstraject met de financiers en ondersteund bij de uiteindelijke keuze.

Kennis- en sparringpartner in gesprekken en onderhandelingen met banken

QuaRijn heeft zelfstandig een uitgebreide businesscase en financiële analyse opgesteld. De uitgangspunten in de businesscase waren goed en helder onderbouwd en de nieuwbouw bleek (ruim) financieel haalbaar te zijn. Dit vereenvoudigt uiteraard het verhaal richting de financiers. QuaRijn had echter behoefte aan een kennis- en sparringpartner in de gesprekken en onderhandelingen met de banken. Op advies van Finance Ideas is de financieringsstructuur in de oorspronkelijke aanvraag gewijzigd, zodat deze beter aansluit op de wensen en behoeften van QuaRijn en de mogelijkheden van de financiers. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een optimale financieringsstructuur tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Daarnaast heeft het WFZ in een relatief vroeg stadium grotendeels borging verleend, hetgeen een positief effect had op de onderhandelingspositie van QuaRijn.

In totaal hebben vier financiers een offerte uitgebracht. Finance Ideas heeft de offertes op een inzichtelijke manier en op verschillende onderdelen (o.a. zekerheid, convenanten, tariefstelling) met elkaar vergeleken. Uiteindelijk heeft Finance Ideas, op basis van deze uitkomsten en met de doorslaggevende factoren voor QuaRijn, een eindoordeel gegeven voor de beste offerte.

Kredietovereenkomst tegen zeer gunstige voorwaarden

QuaRijn heeft een kredietovereenkomst met Triodos Bank gesloten voor € 13,5 miljoen tegen zeer gunstige voorwaarden. Hiermee is zij verzekerd van financiering voor aanvang van de bouw. In de kredietovereenkomst is specifieke aandacht besteed aan de flexibiliteit en zekerheid (kasgeldfaciliteit in combinatie met consolidatieleningen). Triodos Bank committeert zich voor 15 jaar vanwege de goede financiële positie van QuaRijn en het feit dat met de financiering 153 ouderen een menswaardig en duurzame woonzorgomgeving zullen krijgen. Daarnaast heeft QuaRijn een kasgeldfaciliteit onder WFZ-borging voor € 11 miljoen afgesloten, eveneens bij Triodos Bank. Op dit moment worden tevens de mogelijkheden voor een Groenverklaring- en financiering onderzocht, aangezien de gebouwen duurzaam worden gebouwd. Op een deel van de financiering zal dan een aantrekkelijke “groene” rentekorting van toepassing zijn.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft al vele financieringstrajecten voor zorginstellingen begeleid. Hierdoor weet zij dat financiers enorm veel informatie vragen. De kunst is deze informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket. Finance Ideas kan dat. Tevens is zij vanwege de vele bancaire transacties op de hoogte van de marktconforme voorwaarden en spreekt zij hun taal. Een financieringsvraagstuk wordt altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstelling de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Niet alleen zo laag mogelijke kredietopslagen zijn belangrijk. Finance Ideas kijkt ook naar zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden.

Meer weten over de mogelijkheden rondom het arrangeren van financiering?

Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Lees meer over onze dienstverlening voor het arrangeren van financiering of neem voor advies contact op met onze adviseurs.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over het arrangeren van financiering

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...