Asset management bij woningcorporaties laat nog te wensen over

, door


Categorie Corporatie Survey

Onderwerpen

Asset management is een onderwerp waar de corporatiewereld inmiddels al een poosje mee bezig is. Niet zo gek als je bedenkt dat de corporaties in feite grote sociale vastgoedbeleggers zijn. De implementatie van asset management is echter bij nog niet alle corporaties naar volle tevredenheid geland. Sommigen zijn nog aan het overwegen of en zo ja hoe ze ermee aan de slag moeten, en de corporaties die er daadwerkelijk mee bezig zijn geven zichzelf een kleine voldoende.

De reden voor deze lage score is vooral een gebrek aan inbedding in wat men noemt de ‘Planning & Control cyclus’. Met andere woorden het hele proces van uitvoering zoals dat in de strategie is vastgelegd: bouw, woningverbetering en verduurzaming, aan- en verkoop van woningen. Ook belanden bij sommige corporaties te veel operationele werkzaamheden bij de afdeling asset management waardoor de feitelijke taak in het gedrang komt. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers wordt uitgevoerd.  

Verbinding strategie en operatie belangrijkste rol van asset management

Het leggen van de verbinding tussen strategie en operatie wordt door 90% van de respondenten als een van de belangrijkste aspecten van asset management gezien, hiermee wordt de vertaalslag gemaakt van portefeuillestrategie naar sturing op complexniveau. Ook het opstellen van complexbeleidsplannen en het beoordelen van investerings- en desinvesteringsvoorstellen wordt door een groot deel van de respondenten als zeer belangrijk ervaren.

Corporaties geven zichzelf een kleine voldoende voor de implementatie van asset management

Het merendeel van de respondenten geeft de mate van succes van de implementatie van asset management binnen de organisatie een 6 of een 7. Slechts een enkele respondent geeft de mate van succes een zeer hoog cijfer of een dikke onvoldoende. Algemeen beeld is dat de respondenten niet helemaal ontevreden zijn met de implementatie, maar dat het wel een stuk beter kan.

Succes en faalfactoren asset management

De aanwezigheid van een SMART portefeuillestrategie met een duidelijke vertaling naar de opdracht voor de asset managers en de goede beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot relevante vastgoeddata worden gezien als belangrijkste randvoorwaarden om asset management succesvol te kunnen implementeren. Ook de aanwezigheid van een integraal sturingsmodel waarin de functie en het mandaat van asset management duidelijk is belegd, ervaart men als belangrijk. Maar de deelnemers geven aan dat de grootste faalfactoren liggen bij de inbedding van de asset management activiteiten in de reguliere Planning & Control cyclus. Ook zijn asset managers te veel tijd kwijt aan operationele zaken en kunnen hierdoor te weinig aandacht schenken aan de sturing. Daarnaast wordt door een derde van de corporaties aangegeven dat onvoldoende helder is wat de doelstellingen van asset management zijn.

Volledige kwartaalrapportage Corporatie Survey 2020-IV

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Corporatie Survey en ander financieel corporatienieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...