Begeleiden aankoop- en financieringstraject hoofdlocatie LiemerijeCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Liemerije is het adres voor ouderenzorg in de Liemers en omgeving. Genoemde zorginstelling huurde tot voor kort haar (hoofd)locatie in Zevenaar van Ziekenhuis Rijnstate. Het ziekenhuis had het voornemen om gebouwen die zij zelf niet gebruikt zoveel mogelijk af te stoten. Als huurder was Liemerije een logische partij voor de aankoop en is derhalve uitgenodigd mee te doen aan de besloten tender. Liemerije vond in Finance Ideas de juiste sparring- en adviespartner om haar te ondersteunen bij het opstellen van de bieding en het arrangeren van de financiering.

Uitdaging voor Liemerije

De uitdaging voor Liemerije in het proces was tweeledig. Allereerst was het noodzakelijk om tot een marktconforme en tegelijk concurrerende waardering en bieding te komen. Vervolgens werd het doel nagestreefd om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden de benodigde bancaire financiering te arrangeren. De relatief korte doorlooptijd van het proces vormde hierbij een extra uitdaging.

Proces begeleiding

Finance Ideas heeft het gehele proces van waardering tot en met financiering begeleid, en was de schakel tussen Liemerije en de overige betrokken partijen. De eerste fase bestond uit het opstellen van de waardering en het definiëren van de overige onderhandelingsvoorwaarden. In overleg met Liemerije is tevens de bandbreedte van de onderhandelingsruimte vastgesteld.

Finance Ideas heeft in samenwerking met Liemerije een uitgebreide businesscase en financiële analyse opgesteld. Dit vormt de basis voor de financieringsaanvraag richting de potentiële financiers. Hierbij is aandacht voor de toekomstplannen, marktpositie, visie zorgverzekeraars en de financiële haalbaarheid in meerjarig perspectief.

Finance Ideas heeft 5 banken aangeschreven, waarvan 4 banken een gecommitteerde offerte hebben uitgebracht. Finance Ideas heeft de offertes op een inzichtelijke manier en op verschillende onderdelen (o.a. zekerheid, convenanten, tariefstelling) met elkaar vergeleken. Uiteindelijk heeft Finance Ideas een eindoordeel gegeven voor de beste offerte, passend bij de specifieke situatie van Liemerije.

Aankoop gebouw en grond

Met ingang van 1 maart 2018 is Liemerije tegen een marktconforme prijs eigenaar geworden van het gebouw en de bijbehorende grond aan de Hunneveldweg in Zevenaar. Door de aankoop houdt Liemerije de regie op toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg op de hoofdlocatie. Daarnaast biedt de aankoop Liemerije financiële voordelen ten opzichte van de huurconstructie.

Liemerije heeft een kredietovereenkomst gesloten met BNG en Rabobank voor respectievelijk € 8 miljoen (geborgd) en € 4 miljoen (ongeborgd) tegen zeer gunstige voorwaarden. Er is sprake van een flexibele financieringsstructuur met verschillende looptijden, variërend van 5 tot 15 jaar. Daarnaast is Liemerije binnen de korte doorlooptijd van het proces als deelnemer toegelaten van het WFZ (met het oog op het geborgde financieringsdeel).

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft al vele investerings- en financieringstrajecten voor zorginstellingen begeleid. Hierdoor heeft zij veel ervaring met de waardering van zorgvastgoed en is zij door de vele bancaire transacties op de hoogte van de marktconforme voorwaarden. Daarnaast weet Finance Ideas dat financiers enorm veel informatie vragen. Onze adviseurs ondersteunen uw instelling om deze informatie te verzamelen en te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket.

Een financieringsvraagstuk wordt altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstelling de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Niet alleen zo laag mogelijke kredietopslagen zijn belangrijk. Onze adviseurs kijken ook naar zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden.

Sparren over de mogelijkheden voor uw instelling?

Ben u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw zorginstelling? Lees meer over het arrangeren van financiering of neem voor advies contact op met onze adviseurs.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw aankoop- of financieringstraject

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...