Coalitieakkoord: wat betekent dit voor uw corporatie?Categorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

Woensdag 15 december is het coalitieakkoord gepresenteerd met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De urgentie om de problemen in de woningmarkt op te pakken komt duidelijk naar voren. Onderstaand vatten wij puntsgewijs de belangrijkste plannen samen die een impact hebben op de volkshuisvesting in Nederland. De volledige publicatie is te vinden via de website van de kabinetsformatie.

Verhuurderheffing wordt afgeschaft

De verhuurderheffing wordt afgeschaft vanaf 2023. Voor de inzet van de vrijgekomen investeringsruimte worden bindende prestatieafspraken gemaakt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken.

Het huurbeleid wordt aangescherpt

Voor bewoners met lage inkomens gaat de sociale huur omlaag, terwijl de huur voor mensen met hogere inkomens stapsgewijs verhoogd gaat worden tot de marktconforme huur. Voor middenhuurwoningen wordt een vorm van huurprijsbescherming geïntroduceerd om betaalbaarheid te waarborgen.

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt terug

In 2010 werd het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) opgeheven en zijn de taken ondergebracht bij andere ministeries. Nu komt er een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) die de leiding over de uitvoering van de nieuwbouwambities heeft en ondersteuning biedt in het bepalen van woningbouwlocaties en gerelateerde prestatieafspraken.

Sterkere focus op verduurzaming en circulariteit

In lijn met het nationaal isolatieprogramma, waarvoor € 514 miljoen is gereserveerd, wordt verder ingezet op het verduurzamen van huurwoningen met slechte isolatie. Op termijn mogen woningen met slechte isolatie niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen door de inzet van het Warmtefonds. Verder worden innovaties en circulair bouwen meer gestimuleerd.

Extra besteding aan leefbaarheid in wijken

Tijdens de kabinetsperiode gaat de coalitie jaarlijks € 150 miljoen extra besteden aan het leefbaar houden van onze wijken. Zo worden renovatie- en verduurzamingsprojecten opgezet in kwetsbare wijken en wordt er geïnvesteerd in vergroening en sociale initiatieven in samenwerking met de gemeente.

Markttoets afgeschaft tijdens kabinetsperiode

De markttoets is sinds begin 2021 afgeschaft om corporaties te stimuleren middenhuurwoningen te bouwen. Deze afschaffing was in eerste instantie ingezet voor een periode van drie jaar, maar blijft nu geldig gedurende de gehele kabinetsperiode.

67.000 betaalbare koop- en huurwoningen per jaar

De totale woningbouw in Nederland wordt versneld van 75 duizend tot circa 100 duizend woningen per jaar. Het streven is dat ten minste twee derde van deze woningen betaalbare koop- en huurwoningen zijn. Hierbij moet speciale aandacht gaan naar de bouw van woningen voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen. Ook streeft het kabinet naar de bouw van 15 duizend tijdelijke woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen.

Vragen over deze ontwikkelingen?

Heeft u vragen over wat dit voor uw corporatie betekent? Of heeft u behoefte aan inzicht in uw maatschappelijke bijdrage en investeringsruimte? Onze adviseurs denken graag met u mee om de beperkte middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Lees hier meer over de mogelijkheden of neem direct contact op met het team.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...