Conclusies eindrapport onderzoek waarderegeling NAM

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Finance Ideas een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de waarderegeling van de NAM. Afgelopen week zijn de uitkomsten van ons onderzoek samen met een plan van aanpak over de compensatie voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen naar de tweede kamer gestuurd.

Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, Max Lipsch  en Rense Lubach, Specialist overheidsprivaatrecht delen graag de belangrijkste conclusies. Onderaan deze pagina vindt u ook het volledige rapport en de kamerbrief.

Uitvoering regeling voldoet aan eisen en is rechtmatig

Uit het onafhankelijke onderzoek blijkt dat de Waarderegeling van de NAM voldeed aan de eisen en uitgangspunten van het civiele schadevergoedingsrecht. De conclusie van het onderzoek is dat de uitvoering van de regeling rechtmatig was. De Waarderegeling voorzag in een relatief eenvoudige procedure, met diverse waarborgen voor hoor en wederhoor en de mogelijkheid van een onafhankelijke ‘hertoetsing’ door drie onafhankelijke deskundigen. Er was sprake van een duidelijke scheiding van rollen en verantwoordelijkheden. De NAM stond buiten het deel van de proces dat tot de bepaling van de waardedaling leidde.

Arcadis voerde op onafhankelijke wijze de regie over het proces. Per woning werden twee taxateurs aangewezen. De eindverantwoordelijkheid voor het bepalen van de waardedaling lag bij deze twee, steeds wisselende, taxateurs. Zij voerden onafhankelijk van de NAM hun werk uit. Hierbij handelden zij in overeenstemming met de beroepsregels van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Foutmarge bij gebruik modellen

De onderzoekers wijzen erop dat zowel het gehanteerde model als het werk van de taxateurs een foutmarge heeft. Dat impliceert dat een deel van de gedupeerden een te hoge compensatie heeft ontvangen en een andere deel een te lage compensatie. Dit is inherent aan het gebruik van een model en een taxatie om een hypothetische uitkomst – in dit geval de waarde van een woning als er geen aardbevingen waren geweest – te benaderen. Ook wanneer de getaxeerde waardedaling gemiddeld genomen juist is, is er altijd nog een spreiding van deze uitkomst rond de ‘echte’ waardedaling. Het onderzoek van Finance Ideas gaat verder niet in op de consequenties die verbonden kunnen worden aan deze foutenmarge. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de minister.

Bekijk het volledige rapport

Bekijk de kamerbrief

Noot voor de redactie

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Johan Conijn van Finance Ideas, bereikbaar via 06 29590356 of per mail johan.conijn@finance-ideas.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het onderzoeksrapport

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...