Gastblog Hans Stegeman: De wereld overkomt ons, maar niet helemaalCategorie Woningcorporaties, Institutionele beleggers, Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Hans Stegeman, Head of Research and Investment Strategy, Triodos Investment Management is één van de sprekers tijdens de Dag van de Publieke financiering. Hoe gaan technologische innovaties en mondiale trends de wereld van het publieke vastgoed veranderen? In dit gastblog deelt hij zijn visie met ons over de veranderingen in de wereld en het effect hiervan op publiek vastgoed.

De wereld overkomt ons, maar niet helemaal

De wereld verandert – wat een verrassing. En mensen verzuchten vaak dat die veranderingen steeds sneller gaan. Nog zo’n dooddoener waar ik niet zo veel mee kan. Waar ik wel wat mee kan, is het gegeven dat we door technologie steeds meer informatie hebben over alle veranderingen, dat we mondiaal steeds meer verbonden zijn en dat innovatie ook doorgaat: de veranderingen van morgen bouwen voort op hoe de wereld er nu uit ziet.

Wat veel mensen beangstigt, is het idee dat we geen grip hebben op hoe de wereld zich ontwikkelt. Dat de wereld ons overkomt. Onzin; dat de wereld verandert, heeft natuurlijk alles te maken met onze activiteiten. Visie helpt om de mondiale trends te begrijpen en in de juiste richting om te buigen.

Oplossingen voor uitdagingen

De druk die mensen met hun activiteiten op het natuurlijk systeem uitoefenen is immens. Doordat we met velen zijn (en er de komende decennia alleen maar meer mensen bijkomen) is het een grote opgave de gevolgen van ons eigen handelen op die omgeving te beperken. Ook de ongelijkheid die er nog steeds in de wereld is, voor wat betreft inkomen, voedsel, kansen, is groot. Als je de getallen ziet en de ontwikkelingen zoals voorspeld de komende decennia, zou je er moedeloos van worden.

Maar laten we vooral toch niet vergeten dat de mens al zo vaak heeft bewezen in staat te zijn ook grote, positieve veranderingen te bewerkstelligen. Garanties zijn er natuurlijk nooit, maar tot dusver is de mens er in geslaagd veel problemen op te lossen. Onder druk wordt alles vloeibaar en is de oplossing vaak dichtbij.

Een beetje visie, graag

Het is echter evident dat niet alles ‘zo maar’ goedkomt. Het hoofd bieden aan de grote uitdagingen waar we ook in Nederland mee te maken hebben – vergijzing, klimaatverandering, digitalisering, verkleining van de publieke speelruimte – vraagt veel van overheden. Het buigen of ombuigen van veranderingen zodat ze in een richting gaan die het welzijn van burgers dient, is een grote opgave. En dat vraagt om visie en durf van de publieke sector. En dan mogen sommigen visie een olifant in de kamer noemen die het uitzicht belemmert, maar volgens mij kun je nog altijd prima onder, naast of over die olifant heen kijken om te zien wat er aan de horizon speelt. En zo kunnen we het heft in eigen hand nemen en ervoor zorgen dat de wereld ons niet overkomt. Je kan natuurlijk gewoon naar die olifant blijven staren en wachten tot die over je heen loopt, maar dat is niet mijn keuze.

Meer weten over het effect van de veranderingen op de publieke sector?

De vastgoedmarkt gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Technologische innovaties en de energietransitie spelen hierbij een belangrijke rol. Welk effect heeft dat op publiek vastgoed en hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn de belangrijkste trends en wat kunnen we leren van andere sectoren? Hans Stegeman en andere sprekers van onder andere de Universiteit van Tilburg, ABN AMRO, ForestEffect fund/Solaris, Philips en GeoPhy delen hun inzichten en ideeën met ons. Bekijk het programma van dit seminar.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...