Scriptie: De Woningwet herzienCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Effecten van veranderende wet- en regelgeving op het verdienmodel en investeringscapaciteit van woningcorporaties

Ik wilde graag mijn onderzoek doen bij een adviesbureau dat in de corporatiesector actief is op het snijvlak van vastgoed en finance, mijn keuze viel dan ook al snel op Finance Ideas. Daarnaast was het voor mij belangrijk om mijn competenties binnen een professionele organisatie in te kunnen zetten en deze verder te ontwikkelen.
Floris Regnault

Afstudeerstage Floris Regnault

Op 1 juli 2015 is de Woningwet herzien en is deze samen met het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht geworden. Het BTIV heeft het tot dan toe geldende Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) na 23 jaar vervangen. Deze wet- en regelgeving beschrijft de kaders van het gebied van de volkshuisvesting waarbinnen woningcorporaties als Toegelaten Instelling werkzaam dienen te zijn.

Vanuit de woningcorporatiesector komen berichten dat investeringen ten gevolge van deze wetswijzigingen onder druk zullen komen te staan.

Betaalbaarheid belangrijk thema

Daarnaast vormt ook betaalbaarheid belangrijk thema onder corporatiebestuurders. Woningcorporaties zijn voor dilemma’s komen te staan en behoeven hulp bij het maken van de beleidskeuzes, mede doordat er nog geen rekenmodellen beschikbaar zijn. Tegen dit licht zijn de doel- en probleemstelling van dit onderzoek geformuleerd. De doelstelling luidt als volgt:

  • De resultaten van dit onderzoek kunnen woningcorporaties ondersteunen bij het maken van
    onderbouwde beleidskeuzes in een veranderend speelveld.

Om dit doel te bereiken wordt met het onderzoek een antwoord gegeven op de volgende
probleemstelling:

  • Hoe kunnen woningcorporaties inspelen op de effecten van de herziene Woningwet op het
    verdienmodel en de investeringscapaciteit

Wil jij ook je afstudeerstage bij ons lopen?

Bekijk onze actuele afstudeerstages en neem contact op met onze recruiter via: telefoon: 030 – 232 0480 of e-mail: recruitment@finance-ideas.nl.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...