ESG Podcast: Kees Koedijk over MVB investment beliefs

, door


Categorie Institutionele beleggers

Onderwerpen , ,

De Finance Ideas ESG podcast houdt u op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen en hoe u hiermee het beste om kunt gaan. In deze podcast spreekt Wouter Geerlings met Kees Koedijk, professor in finance en tevens verbonden aan Finance Ideas.

De podcast bestaat uit de volgende delen: 

  • Deel 1 [0;39]: Wat is een MVB investment belief en waarom is deze steeds relevanter? 
  • Deel 2 [7;51]: Van formulering naar implementatie. 
  • Deel 3 [16;35]: Vier categorieën MVB investment beliefs. 

Deel 1: De definitie en relevantie van een MVB investment belief [0;39] 

  • Financiële markten zijn continue aan verandering onderhevig. Hierdoor is het belangrijk om een overtuiging (belief) te formuleren over hoe financiële markten werken.  
  • Het is voor beleggers steeds relevanter om bijvoorbeeld het klimaat en maatschappelijke legitimiteit mee te nemen in het beleggingsproces. 

Waarom is het belangrijk om investment beliefs te formuleren? 

De wereld van financiële markten wordt niet gedomineerd door natuurwetten en is continue aan verandering onderhevig. Om hierin steeds op zoek te gaan naar nieuwe evenwichten is het belangrijk om een overtuiging (investment belief) te formuleren. Door de opwarming van de aarde en de effecten daarvan op onze leefomgeving worden het klimaat en het milieu steeds belangrijk voor de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Tegelijkertijd zorgt de steeds verder geïntegreerde wereld en grotere beschikbaarheid aan informatie ervoor dat institutionele beleggers meer op de voorgrond terechtkomen en beter na moeten denken over hun maatschappelijke legitimiteit. De bijkomende risico’s en kansen maken het goed formuleren van een MVB investment belief steeds urgenter. 

MVB investment belief van ‘nice to have’ naar ‘need to have’

Ondanks een aantal voorlopers, zijn er nog niet veel institutionele beleggers die een dergelijk investment belief goed hebben geformuleerd. Hier vinden echter grote ontwikkelingen plaats. Waar men aanvankelijk bezorgd was over het effect van MVB op het risico/rendementsprofiel, laat onderzoek steeds beter zien dat MVB beleid geen negatief effect heeft op risico en rendement. Ook dit draagt eraan bij dat het formuleren van een MVB investment belief veranderd van een ‘nice to have’ naar een ‘need to have’.  

Gevolgen van het niet formuleren van beliefs  

Het niet (correct) formuleren van een MVB investment belief kan ervoor zorgen dat het bestuur van een institutionele belegger overvallen wordt door allerlei ontwikkelingen, zonder daarvoor een sturend belief te hebben. Een ander direct gevolg kan zijn dat het fonds beleggingen in de portefeuille heeft waar deze eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Daarnaast wijst onderzoek uit dat organisaties die duidelijk hun investment beliefs formuleren op de lange termijn beter functioneren en presteren.  

Deel 2: Van formulering naar implementatie [7;51] 

  • Bij het formuleren en implementeren van het investment belief is het raadzaam om een cyclus te volgen. 
  • Zorg voor een goede theoretische onderbouwing van het investment belief. 
  • Voor succesvolle implementatie is het belangrijk om goed na te denken over passende strategie en organisatiestructuur. 
  • Twee key-aspecten die in een MVB investment belief terug moeten komen zijn klimaatrisico’s zichtbaar maken en de impact daarvan op beleggingen duidelijk aangeven 

In zijn boek ’Achieving Investment Excellence’ gaat Kees in op een cyclus om investment beliefs te formuleren en te implementeren. Deze MVB investment belief cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: 

MVB investment belief cyclus
MVB investment belief cyclus

Overtuigingen: morele ideeën of feitelijkheden 

Een overtuiging kan ingestoken zijn op basis van morele ideeën en feitelijkheden. Zo kan een belegger bijvoorbeeld stellen dat zij niet belegt in tabak vanwege de grote gezondheidseffecten. De theoretische stap onderzoekt wat academische literatuur laat zien over de geformuleerde overtuiging en de gevolgen. Een belegger met de overtuiging dat zij tabak wil uitsluiten kan bijvoorbeeld gaan onderzoeken/onderbouwen wat literatuur laat zien over het effect van het uitsluiten van tabak op het risico/rendement van de beleggingsportefeuille. De ontwikkeling van academische literatuur over duurzaam beleggen is dermate groot, dat we hier een aparte podcast aan zullen wijden.  

Investment belief in de praktijk 

De strategische stap behelst het vertalen van het investment belief naar de strategie van de organisatie. Bij een investment belief omtrent duurzaam vastgoed kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de milieu voetafdruk van het vastgoed inzichtelijk wordt gemaakt. Tot slot dient het investment belief te worden geïntegreerd in de organisatie. Zo kan er iemand in de organisatie verantwoordelijk worden gemaakt voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Minder sterke geformuleerde MVB investment beliefs missen de vertaling van overtuiging en theorie naar strategie en organisatie. 

Bij pensioenfondsen kunnen deelnemers ook een belangrijke rol spelen bij het formuleren van het MVB investment belief. Fondsen als ABP en pensioenfonds detailhandel hebben het deelnemersonderzoek gebruikt om beter in kaart te brengen waar de deelnemers nu liever wel en niet in willen beleggen en wat de houding is van deelnemers ten opzichte van duurzaam beleggen.  

Deel 3: Vier categorieën MVB investment beliefs met voorbeelden[16;35] 

Onderstaande MVB investment belief categorieën geven een beeld van hoe een MVB investment belief eruit kan zien.  

#1 De rol van MVB eigenschappen in individuele beleggingen 

Met deze categorie wordt bedoeld dat beleggingen in bedrijven met een betere duurzaamheidsprestatie op de lange termijn beter kunnen presteren in termen van risico en rendement, doordat deze bedrijven zich bijvoorbeeld beter aanpassen aan de toekomst. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een dergelijk MVB investment belief geformuleerd. 

#2 De rol van MVB in de economie en financiële markten 

Het idee achter deze categorie is dat een duurzame wereld cruciaal is voor het veiligstellen van rendement in de toekomst. Zo kan het stijgen van de zeespiegel in de toekomst een enorm risico zijn voor het rendement van vastgoed. Het New Zealand Super Annuation Scheme kijkt in haar MVB investment belief heel nadrukkelijk naar de economie als geheel.  

#3 Stijgende verwachtingen 

In deze categorie gaat het om stijgende verwachtingen van deelnemers, externe stakeholders, standaarden en verdragen omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen. Zo hebben bijvoorbeeld de EU en de toezichthouder steeds meer verwachtingen van institutionele beleggers over klimaatrisico’s en maatschappelijke legitimiteit en publiceert de VBDO een jaarlijkse duurzaamheid ranking van pensioenfondsen. Het Californische pensioenfonds Calpers heeft een dergelijk investment belief geformuleerd. 

#4 Vertaling van investment belief naar strategie en organisatie 

De laatste categorie behelst de vertaling van het investment belief naar strategie en organisatie. Een dergelijk belief adresseert de instrumenten en organisatorische processen die worden gebruikt om het MVB beleid te implementeren. Zo kan een belegger ervoor kiezen om bepaalde beleggingen uit te sluiten of kan een belegger proberen om duurzame verandering teweeg te brengen middels engagement. Meer over dit onderwerp in het eerdere artikel over de drie manieren om engagement te implementeren in uw beleggingsportefeuille.

Meer weten over de implementatie van ESG beleid?

Heeft u vragen over deze podcast? Of wilt u verder sparren met onze adviseurs over de mogelijkheden voor uw situatie? Finance Ideas heeft een gespecialiseerd ESG team die het bestuur, beleggingscommissie en/of bestuursbureau kan ondersteunen bij de implementatie van ESG in de beleggingsportefeuille. Neem contact op met ons team, zij denken graag mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over MVB investment beliefs

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Hoogleraar banking and finance
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...