Financieel toetsen strategisch (vastgoed)beleid van AttentCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Attent Zorg en Behandeling (hierna Attent) is een zorginstelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij levert haar diensten aan met name ouderen in de regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Attent beschikt over circa 10 locaties waar wonen wordt gecombineerd met kwalitatief hoogstaande zorg, waarbij zij een goede naam heeft opgebouwd in de complexe verpleeghuiszorg. Daarnaast levert Attent haar zorg en diensten ook bij de cliënt thuis. Zij heeft, net als iedere andere zorginstelling, te maken met bepaalde transities op de korte en lange termijn (o.a. extramuralisering, verzwaring van de zorg en vastgoedtransities). Hiertoe dient zij haar (strategisch) beleid te herijken en financieel te toetsen. Met behulp van de meerjarenraming van Finance Ideas en een analyse van de uitkomsten heeft Attent een belangrijke stap in dit proces gezet.

Verduurzaming van het huidige financiële perspectief

Vanuit de wens van verduurzaming van het huidige financiële perspectief en inspelend op de (toekomstige) ontwikkelingen binnen het zorglandschap, heeft Attent haar strategische koers bepaald. Hiertoe heeft zij op hoofdlijnen een ‘stip op de horizon’ in 2028 vormgegeven. Dit wordt vervolgens uitgerold over de verschillende locaties van Attent. De transities in onder andere scheiden wonen en zorg en zorgzwaarte hebben gevolgen voor de toekomstige vastgoedexploitatie en de zorgexploitatie op zowel locatie- als concernniveau. Het is hierbij van belang om deze gevolgen te kwantificeren en financieel te vertalen en inzicht te verkrijgen in de verschillen met ‘going concern’ (huidige situatie voortzetten).

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas beschikt over een standaard meerjarenraming op locatie- en concernniveau. Gezien het gewenste inzicht op detailniveau is voor Attent gekozen voor de meerjarenraming op locatieniveau. De meerjarenraming maakt een forecast voor de winst- en verliesrekening (locatie- en concernniveau), de kasstromen (concern) en de balanspositie (concern). Daarnaast wordt ook de bedrijfswaarde berekend en wordt inzicht verkregen in een mogelijke impairment. Het model is dusdanig opgesteld dat Attent zelfstandig analyses, updates en scenario’s kan uitvoeren. De meerjarenraming van Finance Ideas voldoet aan alle eisen die financiers, het WFZ en interne toezichthouders stellen bij hun beoordeling.

Ondersteunen en adviseren

In gezamenlijkheid is bepaald of de standaard meerjarenraming voldoet aan de wensen en eisen van Attent. Op basis hiervan zijn enkele modelmatige aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is eerst het scenario ‘going concern’ vastgesteld en in het model verwerkt. Attent heeft hierbij het invoerwerk op zich genomen. Finance Ideas had vooral een ondersteunende en adviserende rol.

De vervolgstap was het opstellen van het beleidsscenario. De uitgangspunten van het strategisch (vastgoed)beleid zijn door Attent vastgesteld. Vervolgens zijn deze in gezamenlijkheid financieel vertaald en verwerkt in de meerjarenraming.

Finance Ideas heeft aan de hand van deze twee scenario’s een analyse op hoofdlijnen uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de financiële continuïteit van de organisatie voor beide scenario’s.

Zelfstandig meerjarenraming gebruiken en updaten

Attent beschikt op hoofdlijnen over een analyse die ter ondersteuning van de strategische besluitvorming dient. Hierbij heeft zij inzicht in de financiële gevolgen van beide scenario’s. Ook heeft zij inzicht in de bedrijfswaarde op locatieniveau en kan worden vastgesteld of het beleid leidt tot een mogelijke impairment.

Voor inzicht in de weerbaarheid van de organisatie wordt aangeraden een risicoanalyse voor beide scenario’s uit te voeren. Ook wordt het strategisch beleid nog verder in detail uitgewerkt. Een update van de meerjarenraming en analyse is dan een vervolgstap. Het uitgangspunt is dat Attent zelfstandig de meerjarenraming kan gebruiken en updaten. Waar nodig ondersteunt Finance Ideas hierbij.

Meer weten over de financiële meerjarenraming?

De adviseurs van Finance Ideas denken graag met u mee over de mogelijkheden om de meerjarenraming passend te maken voor uw organisatie. Daarnaast ondersteunt Finance Ideas zorginstellingen met inzicht in financiële sturing en onderbouwing voor de strategische besluitvorming, zowel toekomst- als risicogericht. Met een slimme rekentool die instellingen ontzorgt op het gebied van financiële sturing wordt dit proces nog makkelijker en efficiënter. Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw instelling? Neem contact op met onze adviseurs of stel u vraag via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons een vraag over financiële meerjarenraming

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...