Financiële impact Covid-19 vooralsnog beperkt in de zorgCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen ,

Een ruime meerderheid van de zorginstellingen verwacht voor 2020 een positief resultaat te kunnen presenteren. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar circa 800 financials in de zorg. De verschillende steunmaatregelen die zijn geïntroduceerd als gevolg van Covid-19 lijken hiermee het gewenste effect te hebben gehad. Voor 2021 is er echter nog veel onzekerheid.

Coronacompensatie in 2020 leidt sectorbreed tot positief zorgresultaat

Een jaar geleden kelderde het algehele vertrouwen in het toekomstig resultaat als gevolg van de COVID-19 uitbraak. Toch liet het vertrouwen vanaf het tweede kwartaal een herstel zien als gevolg van de aangekondigde compensatiemaatregelen. Uit de verwachtingen ten aanzien van het resultaat van 2020 lijkt het erop dat deze maatregelen hun werk hebben gedaan. 85% van de respondenten verwacht een resultaat van 0% van de omzet of hoger te presenteren in de jaarrekening. Coronacompensatie heeft mogelijk een belangrijke rol gehad bij het schrijven van de zwarte cijfers. De geschatte Coronacompensatie was gemiddeld 5,2% van de omzet. Voor de medisch specialistische sector was deze het hoogst, daar was de gemiddelde compensatie 7,6% van de omzet.

Ruime meerderheid verwacht voor 1 juni een goedgekeurde jaarrekening te kunnen overleggen

Ondanks dat een positief resultaat wordt verwacht voor 2020 speelt coronacompensatie volgens zorgfinancials een factor van onzekerheid tijdens het jaarrekeningproces. Ruim tweederde van de respondenten noemt de verantwoording van de continuïteitsbijdrage een belangrijk onderwerp van discussie met de accountant, gevolgd door voorzieningen (21%) en de verantwoording van de corona-bonus (19%). Vanwege de onzekerheid over de verantwoording van de compensatiemaatregelen heeft het Rijk vier maanden uitstel verleend voor de publicatie van de jaarrekening. Ruim 90 procent van de zorgfinancials verwacht uitstel niet nodig te hebben en ziet de jaarrekening wel vóór 1 juni goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht.

Onzekerheid over COVID-19 compensatie drukt in 2021 het vertrouwen

Een jaar na de initiële uitbraak laten de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige financieel resultaat opnieuw een negatieve ontwikkeling zien. Onzekerheid over aanhoudende compensatie voor stijgende kosten PNIL en omzetderving als gevolg van de aanhoudende besmettingen zijn een mogelijke oorzaak voor de daling van het vertrouwen in het toekomstig financieel resultaat, met name in het sociaal domein en in de ZVW. Het ziekteverzuim in de zorg blijft onverminderd hoog en laat zelfs een stijgende lijn zien. Cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet laten voor januari 2021 een landelijk gemiddelde zien van 7,68% in de zorgsector. Als draagvlak voor compensatiemaatregelen in de zorg afneemt dan gaat COVID-19 in 2021 ongetwijfeld zijn stempel drukken op het financieel resultaat.

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter)

“Financieel gezien lijken de meeste zorginstellingen de coronacrisis in 2020 redelijk doorgekomen te zijn. Mede dankzij breed overleg met alle belanghebbenden. Voor 2021 dreigt een nieuwe financiële strop. Helaas is er nog niet voor alle sectoren een goede compensatieregeling tot stand gekomen. In de MSZ lijkt de regeling minder krachtig dan 2020.”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)

“Positief om te zien dat in 2020 alle partijen hun belangen opzij hebben gezet voor passende compensatiemaatregelen. Het is van belang dat alle partijen elkaar in 2021 ook vinden om de financiële continuïteit te waarborgen en er voor te zorgen dat zorginstellingen kunnen blijven investeren”

Over de financiële zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa 900 leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek van maart 2021 hebben 142 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.

Noot voor de redactie

Meer informatie over de achtendertigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens vindt u hier. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch (06-19212111) of per mail (pim.diepstraten@finance-ideas.nl).

Lees het volledige persbericht met toelichting

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...