Nederlandse financiële instelling wil kredietverstrekking gezondheidszorg uitbreidenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Nederlands grootste financiële instelling wil de komende jaren structureel gaan investeren in de gezondheidszorg. Wegens de maatschappelijke toegevoegde waarde, die naadloos aansluit bij de doelstelling van de bank, wil zij haar kredietverstrekking in de nabije toekomst actief gaan uitbreiden.

Uitdaging

Deze uitbreiding vereist inzicht in de werking, de kansen en de risico’s van de zorgmarkt. Ter onderbouwing van de interne besluitvorming heeft Finance Ideas, in opdracht van deze financiële instelling, een policy paper opgesteld. De policy paper verschaft niet alleen het benodigde inzicht, maar moet er ook voor zorgen dat de lange termijn aanpak intern breed gedragen en onderdeel wordt van de gehele organisatie.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft ruime ervaring met het adviseren van zorginstellingen in zowel de care als cure sector, waaronder de verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuissector. Binnen deze deelsectoren helpt Finance Ideas zorginstellingen bij de verdere professionalisering van de financiële sturing en voert zij, samen met de zorginstellingen, financieel strategische analyses uit. De analyses vormen de basis voor besluitvorming inzake investeringen, financieringen en of fusies. Deze achtergrond biedt Finance Ideas inzicht in de risicoprofielen van de deelsectoren en ervaring met de beoordeling door financiers.

Onze aanpak

De aanpak was drieledig:

  • inzicht bieden in de werking, de risico’s en de kansen van de zorgmarkt
  • huidige financiers in kaart brengen en de positionering van deze Nederlandse financiële instelling ten opzichte van deze partijen bepalen
  • het opstellen van een beoordelingskader en het opzetten van een leningsstructuur en de bijbehorende voorwaarden

Resultaat

Deze financiële instelling heeft inzicht gekregen in risicoclassificaties van de verschillende deelsectoren in de zorg. Daardoor heeft zij een weloverwogen keuze kunnen maken met betrekking tot de instellingen zij de komende jaren zal gaan financieren. Met behulp van het beoordelingskader kan deze financiële instelling toekomstige financieringsaanvragen gericht beoordelen.

Directeur zorg en senior adviseur
Recente berichten

Typ hier uw vraag...